NIS
Nábytkářský informační systém

Materiál


Materiál nábytku

Hodnocení použitých materiálů a zpracovatelských technologií je posuzováno na základě odborných znalostí, které jsou průkazné v době zahájení výroby info.

Pro výrobu nábytku musí být použity materiály a látky splňující limity zdravotní nezávadnosti a nesmí ohrozit zdraví spotřebitele při běžném užívání výrobku.

Nábytek musí být zhotoven z konstrukčních desek, materiálů a pomocných látek vhodných pro předpokládaný účel použití výrobku.

Materiály a spoje, které mohou přijít do styku s vodou a párou musí být použity tak, aby nedocházelo k jejich porušení a ke změnám materiálu i při dlouhodobém užívání výrobku.

Vlhkost musí odpovídat stavu prostředí použití výrobku. Při obvyklých podmínkách je absolutní vlhkost dřeva a materiálů na bázi dřeva 7-10 % (18-22 C°) info. U nábytku pro venkovní prostředí musí být dodán s rovnovážnou vlhkostí 17 % ± 2 % abs. při 20 °C. info

Nábytek musí být vyroben z materiálů biologicky nenarušených a dřeva vysoušeného teplotou nad 60 °C, nebo jinak ošetřených proti zavlečení škůdců - podle87.

Plochy určené pro ukládání a odkládání potravin musí být zhotoveny a dokončeny z takových materiálů, které nezpůsobí kontaminaci potravin škodlivými látkami.

Pro nábytek používaný ve venkovním prostředí smí být použít jen materiál určený pro vlhké prostředí (ČSN EN 622-5 čl. 3.2, aj.), ale tyto materiály nesmí být v přímém styku s tekutinami, vystaveny dešti, mytí apod.

Plochy určené ke styku s chemickými  prostředky musí být konstruovány pomocí materiálů, které jsou odolné i po dlouhodobém užívání výrobku.

Kovové součásti, spojovací materiál a kování musí být chráněny proti korozi minimálně pro prostřední stupně korozní agresivity C3 dle ČSN EN ISO 12944-2 a to u nábytku pro speciální účel (kuchyňské mycí stoly, laboratoře) a pro venkovní použití (nábytek pro zahradní restaurace aj.)

Skleněné komponenty nábytku musí být zhotoveny z bezpečnostního skla nebo nahrazeny jiným materiálem viz  ISO/IEC POKYN 50.
ČSN 91 0100

ČSN 91 0001

ČSN 91 3001