NIS
Nábytkářský informační systém

Provedení


PROVEDENÍ SEDACÍHO NÁBYTKU

Nábytek musí být zhotoven tak, aby po dobu jeho obvyklého užívání byly zachovány jeho deklarované užitné vlastnosti.

Rozměry a tvar výrobku stanoví příslušné rozměrové normy nebo technická dokumentace k výrobku.

Sedací nábytek musí vyhovovat standardním rozměrovým a ergonomickým požadavkům doporučeným pro určitou typologickou skupinu nábytku, není–li stanoveno smluvně jinak.

Pro seniory je nutné řešit vhodné zaoblení madel bočních opěrek tak, aby umožňovaly oporu seniorům při vstávání.

Sedací nábytek pro nebytové použití musí splňovat požadavky účelu a svého užití se střední nebo vysokou odolností a splňovat požadavky na sníženou hořlavost.

Snímatelné a čistitelné potahy musí být zhotoveny z vhodných (vysrážených) materiálů.

Vnější vzhled opracovaných dílců nábytku ze dřeva a dílců dýhovaných se vymezuje pro jednotlivé plochy dovolenými vadami - viz ČSN 91 0001.

Sedací soupravy musí mít u sestavy výrobku shodné vybarvení, není–li určeno návrhem jinak, nebo sjednáno smluvně.

 

SPECIÁLNÍ POŽADAVKY NA SEDACÍ NÁBYTEK

Židle a stoly pro vzdělávací instituce musí být v souladu s ustanoveními dle ČSN EN 1729–1 a ČSN EN 1729–2.

Židle pro návštěvy ve veřejném interiéru musí splňovat požadavky uvedené v ČSN EN 103761 Kancelářský nábytek – Židle pro návštěvy

Kancelářské židle musí mít dostatečný odpor proti ujetí v nezatíženém stavu tak, aby v důsledku neúmyslného odsunutí židle při usedání, nedošlo k pádu uživatele na podlahu, viz ČSN EN 1335–2.

Kancelářské židle musí být vybaveny podnožím tvořeným pěti rameny tak, aby nedošlo ke ztrátě stability výrobku v souladu s ČSN EN 1335–1.

Univerzální bytové židle na kolečkách musí mít z důvodu dobré stability pětiramenný kříž obdobně, jak je vyžadováno u kancelářského nábytku dle ČSN EN 1335–1.

Univerzální židle určené jako sedací nábytek pro seniory a všude tam, kde je předpokládán pohyb osob se sníženou tělesnou pohyblivostí bez asistence, nesmí být vybaveny kolečky.

Jídelní židle pro použití ve veřejném interiéru nesmí být vybaveny kolečky, s výjimkou interiérů, jejichž provoz zajišťují asistující osoby.

U židlí určených ke stolování jsou nevhodné loketníky, (područky) z důvodu možného zachycení oděvu při vstávání nebo usedání a opaření horkými nápoji nebo jinými tekutinami.

Sedačky, upevňované ke stolu, na které mohou děti sami sedět ve věku přibližně od 6 měsíců do hmotnosti 15 kg, musí splňovat ustanovené ČSN EN 1272 Předměty pro péči o děti – Židle pro připevňování ke stolu – Bezpečnostní požadavky a zkušební metody

Pro dětské vysoké židle určené dětem od 6 měsíců do 36 měsíců platí ustanovení ČSN EN 14988–1 Dětské vysoké židle – Část 1: Bezpečnostní požadavky a Část 2, která definuje metody zkoušení.

Při konstruování sedacího nábytku pro seniory nebo handicapované osoby je vhodnější takový nábytek, který umožňuje podkročení nohy při vstávání.  Vhodnější jsou čalouněná křesla na nožičkách než plná křesla, která takovou oporu při vstávání neumožňují.  

 

 

POŽADAVKY NA ČALOUNĚNÍ SEDACÍHO NÁBYTKU

Čalounění se podle počáteční měkkosti a celkové deformace dělí do tří stupňů měkkosti podle ČSN 91 0604 a ČSN 91 1004.

Viditelné plochy výrobku musí mít překryty všechny pěnové materiály pod potahem kypřicím materiálem o minimální plošné hmotnosti 80 g/m². Při použití prošívaného potahu ve formě sendviče (třívrstvá materiálová skladba s vnitřním rounem) překrytí odpadá.

Pěnový materiál musí být vždy v konstrukci nábytku separován mezivrstvou od kovových pružicích prvků (tlačných i tažných).

Při použití méně prodyšných potahových materiálů musí být zajištěn odvod a přívod vzduchu do materiálové skladby (vyrovnání tlaku, zamezení pístového zvukového efektu).

Pro konstrukci potahu je důležitá info barevná stálost textilií, žmolkovatost, stejnobarevnost, orientace směru vlasu vlasové textilie vzhledem ke směru namáhání při užívání (nadměrný oděr), kvalita připevnění potahu a začištění výrobku.

Upevnění potahových textilií ke konstrukci musí být provedeno se záložkou, nebo se musí zakončení začistit krycím materiálem.

U vyjímatelných paddesek může být textilie připevněna nezaloženě, musí však být zajištěna proti třepení. Potah z netřepivých materiálů (např. přírodní useň, koženka, poromer) nemusí být zakládán ani ztužován.

Na neviditelných plochách a viditelných nefunkčních plochách lze nahradit potahový materiál jiným (s odpovídajícími vlastnostmi), pokud to umožňuje projekt a nenaruší vzhled výrobku.

Všechny viditelné i skryté čalouněné plochy musí být z rubové strany začištěny způsobem vhodným pro použití výrobku, též s ohledem na charakteristiku materiálu (např. třepivost aj.).

Výrobky deklarující řešení příležitostného spaní musí být vybaveny návodem na užívání výrobku a musí splňovat všechny bezpečnostní požadavky platné pro lůžka a sklopná lůžka.

Volné čalounění musí být řešeno tak, aby při běžném používání výrobku nedocházelo k samovolnému nevhodnému pohybu a ke sjíždění volných čalouněných prvků.

Pevné čalounění musí být řešeno tak, aby nevytvářelo nevhodné a nestejné výškové rozdíly navazujících čalouněných ploch. Sousedící sedací plochy musí mít stejnou tvrdost. 

Ozdobné paspule, borty a švy čalouněných prvků musí být provedeny tak, aby nedocházelo k jejich pohybu na ploše. Nesmí docházet k nevratnému posunování potahu po dílci.

Potah nesmí být po krátké době užívání zřetelně povolen (vyvolněn) volbou nevhodného materiálu potahu, nebo nevhodnou materiálovou skladbou čalounění.

Čalounění musí být řešeno tak, aby nevznikala místa s výrazně rozdílnou měkkostí čalounění v sedací nebo opěradlové ploše, zejména v místech, kde to usedající člověk neočekává.info

Šicí stehy nesmí protrhávat potahový materiál a švy se nesmí otevírat. Potahové materiály s řidší osnovou musí být v krajích dílce fixovány tak, aby nedocházelo k posunu nitě ve švu.

Dílce potahu musí být zpracovány s dostatečnou rezervou tak, aby nedocházelo k otevření švů roztřepením potahového materiálu. Kvalita šicího materiálu (číselné označení šicích nití) musí odpovídat požadovaným pevnostem dle účelu použití výrobku. Způsob šití musí být úměrný povaze materiálu a jeho konstrukčnímu a uživatelskému namáhání.

Jsou–li polštáře ve formě pevného čalounění hladce potaženy, musí být potahové materiály přetaženy na skrytou plochu nejméně 20 mm.

Izolační, kypřicí a pomocné materiály musí být ke konstrukci připevněny nebo vzájemně propojeny tak, aby nedocházelo při užívání výrobku k jejich vtlačování do ostatních vrstev a byla zachována jejich funkce.

Kypřicí a izolační materiály, aplikované pod potahem musí být připevněny k materiálové skladbě tak, aby nedocházelo k jejich usmýknutí při užívání a následně k jejich navlnění.

Sedací plochy nábytku, zejména židlí, musí být prodyšné (zvýšená potivost apod.).

Háčky pro vlnité pružiny se u jehličnatého dřeva připevňují sponkami min. délky 35 mm (optimálně 40 mm) u tvrdého dřeva 20 mm (kpt. 25 mm). Vzdálenost háčků je cca 80 – 130 mm.

Vlnité pružiny se nesmí při zatížení dotýkat hrany rámu. Při použití jehličnatého řeziva nesmí háčky a průběh vláken způsobit podélné rozštípnutí vlysu po zatížení výrobku.

Kovové součásti čalounických koster matrací a pružící prvky musí být povrchově upraveny proti korozi.

Na polštáře volného čalounění musí být použita vhodná náplň, vhodná technologie plnění polštářů a vhodný potahový materiál (zejména u snímatelných potahů).

Pro snímatelné a pratelné potahy musí být vybrán vhodný, předem dostatečně vysrážený, materiál.

Konstrukce materiálové skladby výrobku s vypnutým potahem musí být provedena tak, aby nedocházelo k trvalému a neestetickému protažení potahových materiálů.

Potahové materiály musí být aplikovány do předepsaného tvaru s návazností vzoru, pokud není z výtvarného hlediska (design) stanoveno jinak.

Sponky nebo hřebíky použité na pevné čalounění mohou být aplikovány přes potah jen tehdy, pokud jsou následně překryté technickou textilií, bortou nebo paspulí apod.

Okraj potahových textilií skrytých ploch musí být zajištěn obnitkovacím stehem, lepením nebo takovým způsobem, aby nedocházelo k uvolnění vláken potahu.

Popruhy a pouzdra lamel výrobku musí být připevněny tak, aby při běžném namáhání výrobku nedocházelo k praskání nebo poškozování materiálu v místě jeho připevnění.

Knoflíky čalouněných výrobků a jejich vtahy musí být vhodně řešeny tak, aby nedocházelo při běžném používání výrobků k přeřezávání vtahů a upadávání knoflíků.

Funkční hrany dřevěné kostry sedacího nábytku musí být v místech styku s tělem změkčeny tvárnou hranou.

Všechny pružicí prvky musí být použity na výrobku tak, aby nenarušily mechanicky ani chemicky ostatní materiály.


POVRCHOVÁ ÚPRAVA SEDACÍHO A LEHACÍHO NÁBYTKU

Vnější čelní plochy (přední):

Dřevěná podstavná kostra výrobku musí mít dle ČSN 91 0102 odolnost povrchové úpravy ve stupni „D“. Čalouněné plochy musí splňovat požadavky ČSN 91 0015 - garantovat barevnou stálost, stejnobarevnost potahu a shodné umístění vlasové textilie vzhledem k orientaci vlasu. Pro veřejný interiér musí mít úpravu proti špinivosti.info

Vnější plochy:

Všechny viditelné plochy sedacího nábytku musí splňovat požadavky povrchové úpravy ve stupni „D“ (ČSN 91 0102). Čalouněné plochy musí garantovat barevnou stálost, stejnobarevnost potahu,info shodné umístění vlasové textilie vzhledem k orientaci vlasu.

Vnitřní plochy:

Všechny vnitřní plochy viditelné při manipulaci s rozkládacími systémy musí splňovat požadavky povrchové úpravy ve stupni „F“ (ČSN 91 0102).

Skryté plochy:

Plochy čalouněného nábytku, jakkoliv nejsou viditelné při běžném používání výrobku, musí být začištěny textilním materiálem ( molino ap.).info
Tyto parametry jsou uvedeny v ČSN EN 14465 Textilie - Potahové textilie - Specifikace a metody zkoušení

ČSN 91 0015 Čalouněný nábytek – Základní ustanovení

Jen u nábytku pro veřejný interiér - těžší zatížení

Není-li ovšem z výtvarného hlediska stanoveno jinak

Někdy se u dražšího nábytku nezačišťuje, aby výrobce demonstroval kvalitu konstrukce a materiál