NIS
Nábytkářský informační systém

Průvodní dokumentace


Opakovaná výroba pracovního a jídelního nábytku smí být realizována dle ČSN 91 0100 jen na základě projektové dokumentace se stanovenými požadavky – viz níže. info

V případě privátní zakázkové výroby je vyžadován nejméně kresebný návrh, z něhož jsou zřejmé hlavní charakteristiky výrobku – rozměry, provedení a popis příslušenství. info

V případě investorské zakázky musí být podkladem pro výrobu projekt, který obsahuje náležitosti dle ČSN 91 0100, výrobky musí být v souladu s ČSN EN 15373, ČSN EN 1729-1.

Technická dokumentace výrobku musí být archivována v tištěné podobě po dobu stanovenou předpisem EU nebo dle ČSN 91 0100 po dobu 5- ti let od ukončení výroby. info
ČSN 91 0100