NIS
Nábytkářský informační systém

Normy nábytku pro veřejný interiér


Na nábytek veřejného interiéru se vztahují všechny ČSN EN a ČSN oboru nábytek, které jsou uvedeny v následující tabulce. Další informace jsou uvedeny v odborných publikacíchinfo. Požadavky kladené na nábytek ve veřejném interiéru jsou specifikovány v  požadavkových normách.

Pro kování a sklo v nábytku platí:

ČSN EN 15338+A1 Nábytkové kování - Pevnost a trvanlivost výsuvných prvků a komponent

ČSN EN 15939  Nábytkové kování - Pevnost a únosnost zařízení pro připevnění na stěnu

ČSN EN 14072:2003  Sklo v nábytku - Zkušební metody

Všeobecně platí normy

ČSN 91 0100   Nábytek  - Bezpečnostní požadavky

ČSN 91 0001   Dřevěný nábytek  -  technické požadavky

ČSN 91 0015   Čalouněný nábytek  - všeobecné požadavky

ČSN 91 0102   Nábytek – Povrchová úprava dřevěného nábytku

ČSN 01 3610   Výkresy ve dřevozpracujícím průmyslu

Tab. 1: Přehled aktuálně platných evropských norem pro nábytek

Tab. 2: Přehled aktuálně platných českých technických norem pro nábytekNové normy 
 

ČSN EN  1730 (91 0225) Nábytek - Stoly - Metody zkoušení pro stanovení stability, pevnosti a trvanlivosti - 2013

ČSN EN 16121 Nebytový úložný nábytek - Požadavky na bezpečnost, pevnost, trvanlivost a stabilitu -2013

 ČSN EN 16122 (91 0413) Bytový a nebytový nábytek - Zkušební metody pro stanovení pevnosti, trvanlivosti a stability - 2013

ČSN EN 16337 (910214) Nábytkové kování - Pevnost zařízení pro připevnění polic -2013

ČSN EN 1728 (91 0235) Oprava 1: Nábytek - Sedací nábytek - Metody zkoušení pro stanovení pevnosti a trvanlivosti  -2013

ČSN EN 16139 (910650) Nábytek - Pevnost trvanlivost a bezpečnost - Požadavky na nebytový sedací nábytek - 2013 (nahradila ČSN EN 15373 /2007/ a ČSN EN 13761 /2003/

ČSN EN 16121 (91 0413) Nebytový úložný nábytek - Požadavky na bezpečnost, pevnost, trvanlivost a stabilitu -2013

ČSN EN 15372 Nábytek - pevnost, trvanlivost a bezpečnost - Požadavky na nebytové stoly - 

ČSN EN 12727   Nábytek - Trvale namontovaná řadová sedadla - požadavky na bezpečnost, pevnost a trvanlivost

ČSN EN 16890  Dětský nábytek - Matrace do dětských postýlek - Bezpečnostní požadavky a zkušební metody
ČSN EN 15372   Nábytek - Pevnost, trvanlivost a bezpečnost - Požadavky na stoly nebytových prostor
ČSN EN 1729 -2 Nábytek - židle a stoly pro vzdělávací instituce - Část 2: Bezpečnostní požadavky a zkušební metody

ČSN EN  15366 Nábytek - Pevnost, trvanlivost a bezpečnost - Požadavky na nebytové stoly  - 2017  (ruší ČSN EN 15366:2008)           

 


ČSN EN 8667 Nábytek - Pevně zabudované řady sedadel - Zkušební metody a požadavky na bezpečnost, pevnost a trvanlivost 2017 (ruší ČSN EN 8667:2001)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           


1

Tabulka dle ČSN 91 0015 Čalouněný nábytek – Základní ustanovení

Ostatní tolerance rozměrů jsou podle materiálu, ze kterého je výrobek vyroben, uvedeny v ČSN 91 0001, ČSN 91 0015 a ČSN 91 0030 Nábytek. Kovový nábytek. Základní ustanovení.

Brunecký a kol. Všeobecné požadavky na nábytek -  Brno 2010, 133 s. ISBN 978-80-254-8884-3

Brunecký a kol.  Požadavky na odpočivný sedací a lehací nábytek - Brno 2011, 125 s. ISBN 978-80-87502-05-1.

Brunecký a kol.  Požadavky na úložný nábytek. - Brno 2011, 117 s. ISBN 978-80-87502-01-3

Brunecký a kol.  Požadavky na odpočivný sedací a lehací nábytek Brno 2011, 177 s., ISBN 978-80-87502-05-1

Brunecký a kol.   Požadavky na nábytek pro práci a stravování 2012, 130 s., 978-80-87502-08-2