NIS
Nábytkářský informační systém

Provedení


Plát pracovní plochy:
V případech stolů pro kuchyně musí mít povrchová úprava  bytového nábytku odolnost stupně „A“  dle ČSN 91 0102 vit tabulka níže.
Bytové pracovní stoly a jídelní stoly musí vyhovět požadavkům ploch „B“, - podle ČSN 91 0102 .

Tabulka: Rozdělení nábytkových ploch dle ČSN 91 0102Materiál pracovní plochy nemá být porézní, aby mohl být zbaven nečistot a běžnými sanitárními prostředky mohlo dojít k likvidaci bakterií aj. biologických faktorů. V případě kuchyńského nábytku nesmí být ani korpus skříněk zhotoven z porézního, strukturálního ani mírně strukturálního povrchu. Povrch musí být hladký a čistitelný.

ČSN EN 15372 Nábytek – Požadavky na nebytové stoly uvádí, že  hrany stolových desek, které jsou přímo v kontaktu s uživatelem musí být zaoblené nebo zkosené a všechny ostatní hrany přístupné během určeného použití musí být bez otřepů nebo ostrých hran. Pro bytové stoly tyto požadavky sice nejsou technickou normou definovány, ale jen doporučeny, s ohledem na obdobnou funkci výrobku. V případě dětského nábytku je zaoblení hran vyžadováno z hlediska bezpečnosti  dětí a to proto, že  nemají zkušenost jakou mají dospělí.

Korpusy skříněk

Vnější přední plochy korpusu, dveří i vnitřního vybavení musí splňovat požadavky kladené na plochy „C“ dle ČSN 91 0102 z důvodu nezbytné sanitární údržby výrobku. Pro viditelné plochy a vodorovné dílce nik je doporučována odolnost ploch „B“. Ostatní vnější viditelné plochy musí splnit požadavky „E“, vnitřní plochy „F“.

Kovové nožky a součásti exponované vlhkostí nebo parou musí být řešeno s protikorozní ochranou pro prostřední stupně korozní agresivity C3 dle ČSN EN ISO 12944-2.

Při aplikaci povrchových úprav na dílce ve styku s vodou, musí být hrany zaobleny min. R 2 mm info, pro žádoucí adhezi laku a zamezení vzniku sorpčních vad konstrukčních desek.

Plochy sedacího nábytku

Pro všechny viditelné plochy sedacího nábytku je stanovena odolnost povrchu na úrovni „D“. Pro látky je požadována vyšší odolnost proti oděru a úprava na sníženou špinavost.

 

Náležitosti nábytku

Výrobek uváděný na trh musí být označen způsobem, který zaručuje trvalé a zřetelné uvedení identifikačních údajů o výrobci a výrobku, dle závazných právních předpisů. Dle znění zákona 102/2001 o obecné bezpečnosti výrobku § 4, čl. 1 a 3 - dále ve znění ČSN 91 0015 čl. 5. 1.  ČSN 91 0100 čl. 4.1 a 91 0001 čl. 4. 8.

Sedací nábytek uváděný na trh musí být doplněn návodem na použití výrobku, návodem na ošetřování výrobku a údržbu čalouněných prvků.

Výrobce je povinen informovat spotřebitele o rizicích výrobku a nebezpečí plynoucím z jiného použití, než je obvyklé, pokud existuje.

Obal výrobku musí být řešen v souladu se zněním právních předpisů, při standardním vybalování výrobku nesmí dojít k poranění zákazníka.

V případě demontovaných dodávek musí být výrobek vybaven návodem pro montáž, seznamem součástí a popisem postupu a seznamem nářadí pro montáž.
ČSN 91 0412