NIS
Nábytkářský informační systém

Rozměry


Rozměry pracovního a stolového nábytku musí být uzpůsobeny běžným otvorům staveb, lomení schodišť, běžným komunikačním plochám a standardním manipulačním prostředkům. 

Rozměry pracovního a stolového nábytku musí odpovídat obvyklým antropometrickým rozměrům a somatickým možnostem uživatele.

U výrobků zhotovených na zakázku (pokud zákazník nepožaduje standardní řešení) mají být rozměry nábytku uzpůsobeny jeho somatickým nebo individuálním potřebám.

Úchylky rozměrů pracovního a stolového nábytku a jeho součástí všeobecně stanovuje ČSN 91 0001.

Sedací nábytek má být vybaven zařízením, které umožní měnitelnou výšku sedáku a polohu opěráku.

Přesné rozměry bytových pracovních stolů normou stanoveny nejsou. Pro stanovení jejich rozměrů je ale vhodné vycházet z požadavků  na pracovní stoly pro kancelářské použití  - viz níže 


PRACOVNÍ STOLY

 

Norma ČSN EN 527-1 rozděluje pracovní stoly na 4 typy:

  • „Typ A“ – pracovní stůl výškově nastavitelný (nastavitelný i v průběhu používání)
  • „Typ B“ – pracovní stůl výškově volitelný (výška může být nastavena při instalaci)
  • „Typ C“ – pracovní stůl s fixní výškou
  • „Typ D“ – pracovní stůl výškově volitelný nebo nastavitelný

 

Přestavitelné kancelářské stoly pro práci v sedě - podle info „Typ A“ a „Typ B“

Hloubka stolu je doporučena 800 mm. Dále musí být splněny požadavky:

h1 – Výška přestavitelných kancelářských stolů pro práci vsedě má být v minimálním rozmezí 650 – 850 mm, pokud není přestavitelnost plynulá, je doporučen krok do 20 mm.

t1 – Maximální tloušťka přední hrany pracovní desky 55 mm.

t2 – Maximální tloušťka ve vzdálenosti 500 mm od přední hrany pracovní desky 80 mm (90 mm „Typ B“).

f1  – Minimální výška pro chodidlo 120 mm.

g1– Minimální prostor pro nohy 800 mm.

w – Světlá šířka prostoru pro nohy 1200 mm(1000 mm„Typ B“).

Světlá hloubka prostoru pro nohy nemá být menší než 600 mm.

Konstrukce musí splňovat ergonomické požadavky pro končetiny - viz Obr. 1 a Obr. 2.

 

Pevné kancelářské stoly pro práci vsedě – podle info „Typ C“

Hloubka stolu je doporučena 800 mm, v některých situacích je akceptována 600 mm. Dále musí být splněny požadavky:

h1 – Výška pevných kancelářských stolů pro práci vsedě má být 740 ± 20mm. 

t1 – Maximální tloušťka přední hrany pracovní desky 70 mm.

t2 – Maximální tloušťka ve vzdálenosti 500 mm od přední hrany pracovní desky 100 mm.

f1  – Minimální výška pro chodidlo 120 mm.

g1– Minimální prostor pro nohy 800 mm.

w – Světlá šířka prostoru pro nohy nemá být menší než 850 mm.

Světlá hloubka prostoru pro nohy nemá být menší než 600 mm.

Konstrukce musí splňovat ergonomické požadavky pro končetiny viz - Obr. 1 a Obr. 2.


Kancelářské stoly pro práci vsedě výškově volitelný – podle info
„Typ D“

Hloubka stolu je doporučena 800 mm. Dále musí být splněny požadavky:

h1 – Výška přestavitelných kancelářských stolů pro práci vsedě má být v minimálním rozmezí 680 –760 mm. 

t1 – Maximální tloušťka přední hrany pracovní desky 70 mm.

t2 – Maximální tloušťka ve vzdálenosti 500 mm od přední hrany pracovní desky 100 mm.

f1  – Minimální výška pro chodidlo 120 mm.

g1– Minimální prostor pro nohy 800 mm.

w – Světlá šířka prostoru pro nohy nemá být menší než 850 mm.

Světlá hloubka prostoru pro nohy nemá být menší než 600 mm.

Konstrukce musí splňovat ergonomické požadavky pro končetiny viz - Obr. 1 a Obr. 2

 

Stolové kontejnery – mobilní skříňky – doporučené rozměry dle neplatné ČSN 91 0110:

délka (hloubka) min. 520 mm, výška 600, šířka min. 320 mm.

83

Obr. 1: Prostor pro nohy a výška pracovní desky s rovnou přední hranou ČSN EN 527-1

Obr. 84: Prostor pro nohy

Obr. 2: Prostor pro nohy

 

Pevné kancelářské stoly pro práci ve stoje - podle info „Typ C“

 

Hloubka stolu je doporučena 800 mm. Dále musí být splněny požadavky:

h1 – Výška kancelářských stolů pro práci ve stoje má být v rozmezí 1050 ± 20mm. 

k1– Minimální výška kolena ve stoje 700 mm.

k2– Minimální hloubka pro práci ve stoje 80 mm.

k3 – Minimální hloubka pro chodidlo ve stoje 150 mm.

f2  – Minimální výška pro chodidlo ve stoje 120 mm.

w – Světlá šířka prostoru pro nohy 790 mm.

Konstrukce musí splňovat ergonomické požadavky stanovené pro končetiny - viz Obr. 3.


85

Obr. 3: Prostor pro nohy a výška pracovní desky pro práci ve stojeinfoPřestavitelné kancelářské stoly pro práci ve stoje - podle info  „Typ A“ a „Typ B“

 

Hloubka stolu je doporučena 800 mm. Dále musí být splněny požadavky:

h1 – Výška kancelářských stolů pro práci ve stoje má být v minimálním rozmezí 950 – 1250 mm, pokud není přestavitelnost plynulá, je doporučen krok ne větší než 20 mm.

t1 – Maximální tloušťka přední hrany pracovní desky 55mm (Obr. 1).

t2 – Maximální tloušťka ve vzdálenosti 500 mm od přední hrany pracovní desky 80 mm (90 mm „Typ B“) (Obr. 1).

k1– Minimální výška kolena ve stoje 700 mm.

k2– Minimální hloubka pro práci ve stoje 80 mm.

k3 – Minimální hloubka pro chodidlo ve stoje 150 mm.

f2  – Minimální výška pro chodidlo ve stoje 120 mm.

w – Světlá šířka prostoru pro nohy 790 mm.

Konstrukce musí splňovat ergonomické požadavky stanovené pro končetiny - viz Obr. 1 a Obr. 3.

 
Omezeně přestavitelné kancelářské stoly pro práci ve stoje - podle info  „Typ D“

 

Hloubka stolu je doporučena 800 mm. Dále musí být splněny požadavky:

h1 – Výška kancelářských stolů pro práci ve stoje má být v minimálním rozmezí 1000 –1180 mm, pokud není přestavitelnost plynulá, je doporučen krok ne větší než 20 mm.

t1 – Maximální tloušťka přední hrany pracovní desky 55mm (Obr. 1).

t2 – Maximální tloušťka ve vzdálenosti 500 mmod přední hrany pracovní desky 100 mm.

k1 – Minimální výška kolena ve stoje 700 mm.

k2 – Minimální hloubka pro práci ve stoje 80 mm.

k3 – Minimální hloubka pro chodidlo ve stoje 150 mm.

f2  – Minimální výška pro chodidlo ve stoje 120 mm.

w – Světlá šířka prostoru pro nohy 790 mm.

Konstrukce musí splňovat ergonomické požadavky stanovené pro končetiny - viz Obr. 1 a Obr. 3.


Univerzální kancelářské stoly určené pro práci vsedě i ve stoje - podle info
 
„Typ A“ a „Typ B“ a „Typ C“


Hloubka stolu je doporučena 800 mm. Dále musí být splněny požadavky:

h1 – Výška přestavitelných kancelářských stolů pro práci vsedě má být v minimálním rozmezí 650 –1250 mm, pokud není přestavitelnost plynulá, je doporučen krok ne větší než 20 mm.

t1 – Maximální tloušťka přední hrany pracovní desky 55 mm.

t2 – Maximální tloušťka ve vzdálenosti 500 mm od přední hrany pracovní desky 80 mm (90 mm Typ B,100 mm Typ C).

f1  – Minimální výška pro chodidlo 120 mm.

k1– Minimální výška kolena ve stoje 700 mm.

k2– Minimální hloubka pro práci ve stoje 80 mm.

k3 – Minimální hloubka pro chodidlo ve stoje 150 mm.

g1– Minimální prostor pro nohy 800 mm.

w – Světlá šířka prostoru pro nohy 1200 mm (1000 mm Typ B, 850 mm Typ C).

Světlá hloubka prostoru pro nohy nemá být menší než 600 mm.

Konstrukce musí splňovat ergonomické požadavky stanovené pro končetiny - viz Obr. 1, Obr. 2 a Obr. 3.

 

Univerzální kancelářské stoly určené pro práci vsedě i ve stoje - podle info  „Typ D“


Hloubka stolu je doporučena 800 mm. Dále musí být splněny požadavky:

h1 – Výška přestavitelných kancelářských stolů pro práci vsedě má být v minimálním rozmezí 680 –1180 mm.

t1 – Maximální tloušťka přední hrany pracovní desky 55 mm.

t2 – Maximální tloušťka ve vzdálenosti 500 mm od přední hrany pracovní desky 80 mm

f1  – Minimální výška pro chodidlo 120 mm.

k1– Minimální výška kolena ve stoje 700 mm.

k2– Minimální hloubka pro práci ve stoje 80 mm.

k3 – Minimální hloubka pro chodidlo ve stoje 150 mm.

g1– Minimální prostor pro nohy 800 mm.

w – Světlá šířka prostoru pro nohy 1200 mm (1000 mm Typ B, 850 mm Typ C).

Světlá hloubka prostoru pro nohy nemá být menší než 600 mm.PRACOVN
Í ŽIDLE


Rozměry pracovních židlí
jsou stanoveny dle ČSN EN 1335-1  Kancelářský nábytek– Kancelářské židle pracovní. Rozměry kancelářských židlí, uvedených v tabulkách jsou stanoveny pro osoby s tělesnou výškou 1510 –1929 mm- podle ČSN EN 1335-1.

Rozměry školního nábytku – viz dále (dle ČSN EN 1729 – 1).

Rozměry bytového dětského sedacího a stolového nábytku nejsou EN stanoveny, vychází z ČSN 910811 a ČSN 91 0612 - viz dále

 

Tabulka 1: Rozměry pracovních židlí (volných bez bočních opěrek)  - podle ČSN EN 1335-1

Tab 13

 

x = není omezení, A - přestavitelný sedák s pevným opěradlem, B - přestavitelný sedák i opěrák, C – spojený sedák a opěrák

         86


Obr. 4: Kancelářské židle 1 - rozměry

 

Tabulka 2: Tabulka rozměrů pracovních židlí (s bočními opěrkami) – podle ČSN EN 1335-1

 Tab 14

x – není omezení

*) – měří se ve středu sedáku


                           87Židle určené pro návštěvy ve veřejném interiéru musí splňovat požadavky uvedené v ČSN EN 13761 Kancelářský nábytek – Židle pro návštěvy. Pevná výška sedáku 400 -500 mm, nastavitelná výška od 420 do 480 mm, hloubka sedáku 380 – 470 mm, šířka sedáku minimálně 400 mm, vzdálenost mezi područkami minimálně 460 mm.


Obr. 5: Kancelářské židle 2 - rozměry

 

NÁBYTEK PRO VZDĚLÁVÁNÍ (dle platné evropské normy ČSN EN 1729-1)

 

Stoly a židle pro vzdělávací instituce jsou rozděleny do sedmi velikostních skupin, které se řídí vzrůstem postavy a rozsahem podkolenní a nábytek musí být označen velikostí nebo barevným kódem. info

 

Tabulka 3: Barevné označení velikostních skupin


Obr.6: Vysvětlivky k tabulce

 

Při stanovení rozměrů uvedených v Evropské normě ČSN EN 1729 -1 Nábytek – Židle a stoly pro vzdělávací instituce- Část 1: Funkční rozměry vycházeli autoři normy jen z výškového rozměru dětské populace a ze vzdálenosti podkolení jamky od země, tedy jen ze dvou  rozměrů, což je z antropologického hlediska nedostatečné. Parametrické odvození dalších vztahů může být velmi nepřesné a nemusí odrážet skutečné antropometrické a ergonomické potřeby dětí různých národů, či etnik žijících v Evropě.

Podle kontrolních vzorků měření českých dětí nejsou hodnoty uváděné ČSN EN 1729 -1 pro české děti optimální. Poznámky jsou uvedeny pod jednotlivými tabulkami.


Obr. 7: Funkční rozměry židle se sklonem mezi -5 ° až a +5 ° info

 

Tabulka 4: Funkční rozměry židle se sklonem mezi -5 ° až a +5 ° info


1 Lze zmenšit na 400 mm (pouze vyžaduje-li se vzdělávacími podmínkami); 2 lze zmenšit na 550 mm, (pouze vyžaduje-li se vzdělávacími podmínkami); 3 lze zmenšit na 450 mm (pouze vyžaduje-li se vzdělávacími podmínkami).

info     

 

 

Obr. 8: Funkční rozměry pro vysoké židle s dvojitým sklonem sedáku info

  

Tabulka 5: Minimální prostor pro nohy stolů pro použití židle se sedákem s dvojitým sklonem  (ČSN EN 15373) v tabulce pak šířka sloupců


Tabulka 6: Funkční rozměry pro vysoké židle s dvojitým sklonem sedáku


info

LABORATORNÍ NÁBYTEK

Rozměry pracovních stolů pro laboratoře jsou doporučené dle ČSN EN 13150. Ostatní rozměry, než doporučené mohou být dohodnuty mezi zákazníkem a výrobcem.

 

                    Tabulka 7: Výška pracovní plochy laboratorní stoly dle ČSN EN 13150

 

Typ pracovního stolu

 

Výška pracovní plochy v mm

v sedě

 

720

ve stoje a)

 

900

a) nebo sedící s vysokou židlí

 

 

 

 

Minimální prostor pro nohy pod stolem musí být v souladu normou ČSN EN 527-1:2000. Viz výše uvedená obrazová dokumentace rozměrů stanovená u kancelářského nábytku (Obr. 1: Prostor pro nohy a výška pracovní desky s rovnou přední hranou, Obr. 2: Prostor pro nohy, Obr. 3: Prostor pro nohy a výška pracovní desky pro práci ve stoje).

 

Více informací naleznete v části Ergonomie >>> respektive v části Rozměrové požadavky - Pracovní nábytek >>>


Holouš 2011

Podle kontrolních (statisticky nevalidních) antropometrických měření vzorku českých dětí by u velikosti 2 a 3 by měla být výška sedáku h8 menší o 2 až 3 cm, aby nedocházelo ke stlačení v podkolení. U velikosti 4 a 5 by mohla být minimální šířka sedáku b3 stanovena větší. Kontrolní ověření bylo prováděno na základě předběžných výsledků v Tecnomatics Jack. 

Podle kontrolních (statisticky nevalidních) měření vzorku českých dětí dochází u výšky sedáku h8 k podobné potřebě snížení o 2 až 3 cm, ale na rozdíl od tabulky 4, kde bylo vhodné snížení sedáku jen pro velikostní skupiny 2 a 3, v tomto případě by bylo vhodné snížení u velikostí 2 až 5. Kontrolní ověření bylo prováděno na základě předběžných výsledků v Tecnomatics Jack.  

ČSN EN 527-1

ČSN EN 527-1