NIS
Nábytkářský informační systém

Marketing


NÁBYTEK A MARKETING

 

Schopnost médií ovlivnit člověka se bez váhání chopil marketing. Naše osobní prosperita podmiňuje uspokojováním nových potřeb, které nám marketing ochotně nabízí. Po uspokojení jedné potřeby nám hbitě nabídne potřebu další a pak další a tím vytváří kolotoč spotřebního konzumu, kterému se podřídila celá společnost i její kultura. Výsledkem je masivní distribuce zboží „od anonymního výrobce k anonymnímu spotřebiteli“, z níž se vytratil prodej: „z očí do očí“,INFOtedy onen rys člověčenství, který po celé dějiny formoval etiku, garantoval morální hodnoty společnosti a její humanismus. Klasickým příkladem zneužití moci marketingu je využití obav obyvatel při propagaci a nabídce „zdravého“ lehacího nábytku.

 

Lůžko provází člověka celými dějinami, aniž by mu byla kromě intimních pikanterií věnovaná zvýšená pozornost. Ta se objevuje pojednou až ve 20. století, po vynálezu lehacích ploch z pěnových materiálů. Poněkud opomenuta byla ta skutečnost, že základní potřebami člověka jsou 3S - tedy spánek, strava, sex a to, že lůžko je místem jejich realizace. Na „ortopedické“ matraci by se antický Říman sotva najedl, stěží si početl a pobavil se. Také činnosti, které mladým nečiní asi nikde potíže, může „ortopedické“ lůžko změnit na stres. Dobrý spánek je ale významněji podmíněn podstatnějšími faktory než skvělou matrací – viz spánek.

 

Hlavní argumentací pro nabídku „zdravých“ matrací jsou bolesti zad. Za jejich příčinu je považováno špatné sezení u počítačů a pasivní styl života. Medicína kromě fyziologických příčin dnes považuje za příčinu bolestí i psychosomatické vlivy a jiné okolnosti. Současně je kladena otázka, zde bolavá záda nejsou spíše módní záležitostí, jakou byla „migréna“ a snaha nemoc předstírat. Nejlepším lékem zad je pohyb a dobrá nálada, ale té je dnes nedostatek a tak „léčí“ placebo zdravého lůžka. Zajímavé ale je, že nemoc „sedavého“ stylu života se dříve neprojevila ani u úředníků ani u romanopisců, novinářů či filosofů. Rysem této doby nebyly rozhodně sportovní aktivity, ale psaní textů a kavárenský život. Matrace byly ale tehdy, stejně jako život sám, velmi tvrdé.

 

Když Bůh stvořil Adama a Evu, dal jim k dispozici ramenní kloub, kyčelní kloub a lýtko, dále lopatky, pánev a patu. Kdyby chtěl jinak, jistě by jim současně vytvořil i ortopedickou matraci a doplnil ji návodem na používání. To učinil ale až moderní věk. Ani rozdílné proporce těla Adama a Evy boha nepřiměly k úvahám o zónové matraci a lamelovém roštu a rajsky jim „ustlal“ na holé zemi. Archeologické nálezy nejstarší doby nalézají důkazy o revmatických změnách kloubů, ale o vadách páteře vlivem ležení na zemi historické zápisy spíše mlčí. Klasika antiky uvádí soulad duševních hodnot a tělesné zdatnosti, ale ani tato doba rozkvětu vzdělanosti nic nepraví o zdravém lůžku, ale naopak vyzvedává tvrdé spartánské principy. Spát na tvrdé zemi bylo součástí výchovy mladých i ctností starých.

 

Ani strmý nárůst administrativy s novým stavem úředníků v 19. století nebyl provázen enormním nárůstem bolestí páteře. Lůžka té doby byla velmi tvrdá, tvořena slamníky nebo žíněnými dělenými matracemi. První polovinu 20. století pak provázely drátěnky, které jsou z pohledu „studií zdravého spánku“ pro páteř naprosto vražedné. Přesto nebyl nárůst bolestí zad výrazněji zaznamenán. Ty kupodivu přinesl až rozvoj pěnových materiálů a „zdravých“ matrací ve druhé polovině dvacátého století. Při pohledu na tvrdý vězeňský nábytek, kombinovaný s omezeným pohybem ve věznici, se může vloudit myšlenka na ortopedickou katastrofu jejich páteře. Vězňové většími poruchami páteře ale netrpí a to si lze vysvětlit jedině tím, že jejich páteř je více ohebná a to nejen ve smyslu morálním. Podivné je, že i elita amerického námořnictva na dlouhých plavbách uléhá stále na jednoduché, dokonce i sklopné palandy,info které mají k „ortopedické“ matraci velmi daleko. Americký občan by mohl podlehnout obavám, ba i panice, že muži námořní pěchoty USA nejsou vitální a bojeschopní. Patnáctiletá služba, s minimálním počtem vycházek na palubě křižníku či ponorky, by z pohledu marketingu zdravého spaní vyžadovala povinné vybavení námořnictva ortopedickými protetiky. Ale dnešní vojáci i důchodci spí stále na tvrdé matraci a tak bolesti zad cítí jen produktivní generace, která pro vizi úspěchu či iluzi věčného mládí huntuje tělo prací i nevhodnou relaxací a věří v „pilulku“ zázračného „ortopedického“ lůžka či „zdravého spánku“. 

 

 

Obr. 1:  Lůžka z letadlové lodi Clemenceau (http://en.wikipedia.org/wiki/Bunk_bed).

 

Celá staletí byly základní oporné body skeletu důležité proto, aby člověk během spánku neutláčel vnitřní orgány a distribuční sítě těla, které jsou spolu s motorikou těla rozhodujícím faktorem dobré relaxace. Leh na boku je známou stabilizovanou polohou po úrazu a člověk ji na sobě ve spánku přirozeně aplikuje. Tato poloha je ale proměnlivá - střídána polohami jinými, které jsou pro relaxaci tkání zcela nezbytné. Konstruování lůžka je dnes obestřeno mnoha marketingovými fabulacemi i nechtěně zkreslenými ortopedickými doporučeními. Velmi úspěšně dnes prosperují různá „centra zdravého spánku“, jejichž smyslu by mexický indián či námořník po staletí usínající v závěsném lůžku Hamakinfo stěží porozuměl. Do obecného povědomí pronikla představa, že vitalita člověka je determinována „ortopedickou“ matrací, která zcela bezpečně vyřeší bolesti zad a problémy s páteří. Nemá-li člověk „ergonomické“ lůžko tak prý špatně spí a je potenciálním klientem ortopedické kliniky. Není to ale trošku jinak? S nadsázkou lze říci, že jsme stvořili lože Prokrustovo, ba snad i Záhořovo - připravené v pekle ďáblem pro obra Záhoře. Mytologický Prokrustes zval vlídně pocestné na lože, kde pak ty kratší na míru lože natahoval a delší zakracoval usekáváním noh, aby jejich tělo matraci vyhovělo. V principu jde ovšem dnes o něco velmi podobného. 

                  Obr. 2:  Ideální ortopedická matrace dle teoretiků zdravého spánku -  zdroj obrázku http://www.profimedia.cz.Marketingu se podařilo vnutit převážné většině obyvatel názor, že příčinou všech nesnází je páteř a bolesti zad, ba snad dokonce i to, že problém se zády mají všichni a je nutné tuto „zákeřnou nemoc“ vymýtit „zdravotními“ lůžky. Z tohoto důvodu vznikla řada rafinovaných konstrukcí pěnových matrací a „studií zdravého spánku“, kde je rozhodujícím hlediskem rovný tvar páteře. Snaha o propagaci ortopedických myšlenek vedla autory i výrobce k extrémnímu znázorňování ideálního stavu páteře. Pro stanovení optima jsou hodnoceny dvě základní polohy - leh na boku a na zádech. Bohužel požadavky motoriky těla, rizika tlaku na vnitřní orgány a tepelně vlhkostní faktory spánku jsou preferencí „ideálního“ stavu páteře opomíjeny a bagatelizovány. Naprosto nezpochybnitelná je skutečnost, že člověk v průběhu noci není jen v jediné pozici, ale svoji pozici a polohu promění až šedesátkrát. Aby matrace vytvořila tolik vhodných ideálních poloh, je prostě nemožné. Toho je schopen jen „computer mozek“, který i na té nejtvrdší zemi či „nejzdravější“ matraci zaujme správné polohy, které umožní to, aby člověk na lůžku svůj spánek ve zdraví přežil. Pokud z uváděných textů vyplývá, že je autor nepřítelem pěn, není tomu tak. Jeho postoj je utvářen jen snahou o objektivnější pohled na obchodnicky přibarvenou dokonalost současných „zdravých“ lůžek.

 

 

Zákony marketingu zní:

  1. Zákon prvenství: Je lepší být první než být lepší.

  2. Zákon druhý: Pokud nejste v kategorii první, vytvořte si novou, v níž první budete.

 

 

Špatný spánek může mít, slepá víra v marketing.


 Důsledkem toho byla i metanolová aféra (smrtelné otravy alkoholem v roce 2012)

Sklopné palandy byly předchůdci sklápěcích lůžek, poprvé patentovaných ve viktoriánské Anglii (vliv námořnictva). Nejstarší sklopná lodní lůžka byla využívána již v dobách starověku.

Číhošťský zázrak je událost na přelomu let 1949/1950 kdy se několikrát během kázání pohnul asi půl metru vysoký kříž

text: Doc. Ing. Dr. Petr Brunecký

Rašev, E. Škola zad, Direkta Praha, ISBN 80-900272-6-1 1992

Prokopová, H. –Pidrová, V. Ložnice. Brno Era 2008 149 s. ISBM 978-80-7366-129-8

Samostatnou kapitolou je spánek seniorů, který má mnoho individuálních specifik. Lidé se srdečními potížemi spí v polosedě, aby byla podpořena plicní ventilace, a lůžko je pro ně nevhodné apod.