NIS
Nábytkářský informační systém

Rozměry


Podle ČSN EN 1116 musí být výška pracovní plochy jedna z následujících hodnot uvedena v milimetrech: 850+50, 900+50, 950+50. Ve zvláštních případech (např. pro handicapované osoby) mohou být výšky nižší.

 

Pracovní plochy (kdy jsou řazeny skříňky do linky) nesmí mít rozdílnou výšku (přenášení nádob, opaření). Rozdílná výška pracovních ploch se připouští při vzájemném odstupu nábytkových jednotek sestavy linky nejméně 800 mm. Hloubka pracovní plochy musí být větší než 600 mm (ČSN EN 1116).

 

Vnitřní koordinované rozměry určuje ČSN EN 1116 Kuchyňský nábytek – Koordinované rozměry kuchyňského nábytku. U koupelnového nábytku je doporučeno použít tyto požadavky na vnitřní rozměry z důvodu možného zabudován praček, sušiček nebo jiného technického příslušenství aplikovaného v kuchyňském nábytku.

 

Hloubka přesahu plátu přes plochu dveří podstavných skříněk nemá přesáhnout 30 mm (ČSN EN 1116).

 

Umístění neoslňujícího osvětlení pracovní plochy je doporučeno cca 60 cm nad pracovní plochou, ale s ohledem na výšku závěsných skřínek nad plátem je tento rozměr jen doporučen. info

 

Plát namontované kuchyňské linky má být v podélném směru ve vodováze, v příčném směru je doporučen mírný sklon plátu od zdi, u rohových sestav je pak sklon samozřejmě 0°.

Vůle mezi snímatelným soklem a korpusem kuchyňského nábytku může být do 10 mm. Pevný (například vložený sokl mezi boky) se nepovoluje. Konstrukční řešení soklu musí umožnit sanitární údržbu pod skříňkami.

Koordinovaná šířka skříněk pro kuchyně musí být násobkem hodnoty 100 mm (M). Použít lze také rozměr 450 mm. Násobky (M) jsou doporučeny i pro koupelnový nábytek.

Skříňky kuchyně a koupelny upevňované na zeď (hloubka obvykle 350 mm), nesmí přesáhnout max. hloubku 400 mm. Skříňky koupelny na drobnosti mají úložnou hloubku zpravidla 100 - 150 mm.

Výška půd závěsných skříněk je doporučena cca 2000 mm, v případě nábytku pro seniory doporučena jen ve výši jejich dosahu (omezení použití stupňů a pádu).


Vzdálenost dna horní kuchyňské skříňky od pracovní plochy je doporučena 500 mm, (min. 450 mm), u koupelen dle hloubky skříňky tak, aby nebyl omezen přístup k umyvadlu.

 

Hloubka spodních kuchyňských skříněk pro vybavení nesmí být menší než 550 mm, u závěsných prvků 310 mm, úchytky nesmí být řešeny tak, aby zachycovaly oděv a způsobit opaření. Hloubka závěsných skříněk nesmí přesáhnout 400 mm.

 

Povolený průhyb ploch plátů z konstrukčních desek na bázi dřeva ± 0,5 mm/ 1m, u plátů ze spárovky ± 1 mm / 1 m.

 

Požadavky na výškově odlišená centra vaření, přípravy stravy a mytí dnes postrádají opodstatnění s ohledem na občasné vaření s využitím polotovarů a vybavení kuchyní myčkami nádobí. Z hlediska bezpečnosti je doporučována jedna výška pracovní desky.


V případě, že je plocha členěná na jednotlivá solitérní centra s minimální vzdáleností od sebe 800 mm, lze využít různé výšky center podle výšky jednotlivce na základě informací uvedených v tabulce 1 a obrázku č. 2.

 

 

Obr. č. 1: Optimální výška pro ukládání vstoje / Unisex              Obr. č. 2: Maximální dosah ze židle – výška 450 mm / Unisex

 

Výška postavy – ergonomicky doporučená výška pracovní plochy
 


Rozměry kuchyňského nábytku: Úložný prostor, schéma - Pro koupelnový nábytek platí identické rozměry

 

Obr. 3: Rozměry kuchyňského nábytku: Úložný prostor, schéma - Pro koupelnový nábytek platí identické rozměry.

 

 

 

 

 

 Více informací naleznete v části Ergonomie >>> respektive v části Rozměrové požadavky - Úložný nábytek >>>Osvětlení musí být dále v souladu s ČSN 33 2000–7–713 a ČSN EN 12464–1.