NIS
Nábytkářský informační systém

Stručný vývoj výroby nábytku


Typologie nábytku se rozvíjela od fošny ke spárovce a k rámu. Spojením ploch vznikaly korpusové konstrukce (truhly). Skládání truhel na sebe pak utvořilo skříně. Truhla sloužila pro sezení nebo vymezovala na zemi prostor pro slámu a pak utvořila lůžka. Připojením noh vznikaly potravinové úložné truhly nebo lůžka na nohách s lepší tepelnou pohodou. Později vznikaly truhly s opěradlem, které se proměnily v pohovky a sedací nábytek. Odlehčování truhel vedlo ke vzniku lehké podstavné části konstrukce. Tak vznikly první židle a křesla. Kombinování noh s plošnými materiály vytvořilo základní typologickou řadu nábytku pro sezení, ležení, práci a stravování. Úložný nábytek dosáhl maxima počtu typů ve 20. století. Sedací nábytek měl nejvíce typů v období rokoka.

 

Řemeslné techniky byly zvládnuty již ve starověku. Dýhování (Egypt), ohýbaní vařeného dřeva (Judea), potahování kovem (Asýrie), lakové a tmelové povrchové úpravy (Babylónie, Egypt). V Evropě byla prvním konstrukčním materiálem jedle, lípa, dub, na jihu ořech. Řezání prken (palcový převod) a vznik spárovky objevila gotika.  První produktivní vodní pily poháněné na principu ojnice umožnily koncem renesance rozvoj rámových konstrukcí. Techniky povrchové úpravy, známé již starověkému Egyptu, zdokonaluje baroko šelakovými a kopálovými laky. Zdobení je provázeno technikami intarzie, marketerie, inkrustace dřevem, kamenem, kovem s rytím, zlacením, tmelovými aj. technikami. Krájení a loupání dýh v 19. století umožnilo velký rozvoj překližovaných plošných materiálů. Použití kotoučové a pásové pily umožnilo po biedermeieru již vyrábět průmyslově i křivočaré tvary strojově. Novinkou čalouněného nábytku byl empírový objev spirálového pera. Obrábění materiálů se zdokonalilo vývojem nástrojů, průlomové bylo použití výkonných parních strojů. Rozvod hnací síly od centrálního pohonu tzv. transmisí byl realizován v textilním průmyslu již v empíru. Transmisní pohon strojů se pak rozšířil i do výroby nábytku, kde byly použity již rotační nástroje. V secesi nahradil transmisi elektromotor. Pro pohon textilního stavu byl elektromotor poprvé použit v Německu v roce 1879.

 

Současnou dobu charakterizuje řada nových materiálů, konstrukčních principů a technologických postupů, které svoji produktivitou umožnily cenovou dostupnost nábytku téměř všem vrstvám obyvatelstva. Poprvé od starověku se opět výrazně prosadila výroba kovového nábytku, nově pak výroba nábytku z plastu. Nastolen byl požadavek výroby ekologického nábytku a jeho recyklace, které dřevo po celou historii umožňovalo. Poněkud stranou společenského zájmu zůstal z ekonomických důvodů nábytek pro děti, seniory a osoby s pohybovým omezením. Se zmenšením bytové plochy, proměnou životního stylu, forem výroby a prodeje, se široká typologická škála nábytku postupně zúžila.