NIS
Nábytkářský informační systém

Mediální věk


Doba charakterizovaná bezprostředním a masivním vlivem médií na společnost.

Mediální věk nastal ve chvíli, kdy přenos informací začal bezprostředně a masivně ovlivňovat dění ve společnosti a utvářel nové, historickým zkušenostem se vymykající sociální vztahy. Médium info (zprostředkovatel, ve fyzikálním smyslu látka zprostředkující přenos fyzikálních vlastností) se stalo tématem doby. Mediální věk (latinsky též mezidobí) lze tak ohraničit okamžikem prvního použití bezdrátové telegrafie (r. 1897 G. Marconi). Tento vynález přinesl lidstvu zásadní proměnu šíření informací, které byly dosud přenášeny jen pomocí signálů (oheň, kovové zrcadlo), oslovením (náměstí, chrám) a pomocí písemných zpráv závislých na větru v plachtách, rychlosti koně, holuba, povozu či železnice.
M. - zprostředkující prostředí, látka nebo osoba; „Iupiter medium inter fratres et sororis  (bůh jsa prostředníkem mezi bratry a sestrami); ve starověku oraculum – věštírna; Pýthie, Sybila – věštkyně. Médium latinsky též časově mezidobí