NIS
Nábytkářský informační systém

Ekologie výroby


Výroba nábytku nepatří z hlediska životního prostředí k vysoce rizikovým odvětvím, přesto každý výrobce je nucen se i s touto oblastí vypořádat a řídit se celou řadou právních norem. Tyto normy, zejména ve stávajícím období přejímání závazných pravidel a norem Evropské unie, se mění značnou rychlostí a jejich počet nepříjemně narůstá.


Obecně lze říci, že legislativní rámec nábytkářské výroby v oblasti životního prostředí tvoří zákonné normy o posuzování vlivů na životní prostředí, o integrované prevenci, o ovzduší, o odpadech, o vodě, o obalech a o ochraně zdraví před účinky hluku a vibrací.


Legislativně podchyceny (tzn. jsou stanoveny povinnosti provozovatele) jsou takové činnosti, jako např. zpracování a broušení dřeva, jeho lepení, laminování, lakování, povrchové úpravy kovů jako pokovování, smaltování, odmašťování a lakování, zpracování plastů, vytápění, manipulace a nakládání s odpady a obaly a další.

Následující tabulky zachycují možné situace, činnosti a technologie a heslovitě uvádějí základní povinnosti k tomu se vztahující. Zároveň jsou uvedeny odkazy na zákony, ve kteréch je příslušná oblast popsána.

Všeobecně platné činnosti a povinnosti jsou podbarveny zelenou barvou.
Výroba dřevěného nábytku je podbarvena světle hnědou barvou.
Výroba kovového nábytku je podbarvena šedou barvou.
Výroba plastového nábytku je podbarvena žlutou barvou.

Problematika ekolegie nábytkářské výroby je zde dělena takto:

1. Výrobní závod – výstavba či rozšíření

( Zákon č. 76/2002 Sb., Zákon č. 100/2001 Sb., Zákon č. 25/2008 Sb.)

(9 - Zákon č. 76/2002 Sb., 14 - příloha č. 1 Zákona č. 76/2002 Sb., 15 - Zákon č. 100/2001 Sb., 18 - příloha č. 1 Zákona č. 100/2001 Sb., 21 a 26 - Zákon č. 86/2002 Sb. a Nařízení vlády č. 145/2008 Sb.)

2. Výroba nábytku (ochrana ovzduší)

(Zákon č. 25/2008 Sb., Nařízení vlády č. 145/2008 Sb., Zákon č. 86/2002 Sb., Nařízení vlády č. 615/2006 Sb., Vyhláška č. 355/2002 Sb., Nařízení vlády č. 146/2007 Sb., Vyhláška č. 205/2009 Sb., Vyhláška č. 362/2006 Sb.)

2.1. Dřevo
(Nařízení vlády č. 615/2006 Sb., Vyhláška č. 355/2002 Sb., Vyhláška č. 205/2009 Sb.)

(19 - Zákon č. 25/2008 Sb., 25 - příloha č. 1 Zákona č. 76/2002 Sb., 27 - Zákon č. 100/2001 Sb., - 21, 26 a 28 Zákon č. 86/2002 Sb. a Nařízení vlády č. 145/2008 Sb., 48 a 51 - Vyhláška č. 355/2002 Sb., 56, 58 a 60 - Vyhláška č. 205/2009 Sb., 62 - Vyhláška č. 362/2006 Sb, )


2.2. Kov

(Nařízení vlády č. 615/2006 Sb., Vyhláška č. 355/2002 Sb., Vyhláška č. 205/2009 Sb.)

(9 - Zákon č. 76/2002 Sb., 19 - Zákon č. 25/2008 Sb., 25, 26, 27 a 28 - Zákon č. 86/2002 Sb. a Nařízení vlády č. 145/2008 Sb., 48 a 51 - Vyhláška č. 355/2002 Sb., 56, 58 a 60 - Vyhláška č. 205/2009 Sb.)

2.3. Plasty

(Nařízení vlády č. 615/2006 Sb., Vyhláška č. 355/2002 Sb., Vyhláška č. 205/2009 Sb.)


2.4. Vytápění3. Odpady


4. Obaly


5. Voda


6. Hluk


7. Sankce


8. Přehled legislativy životního prostředí

Plné texty zákonů, nařízení vlády a vyhlášek lze nalézt např. na webových adresách:

http://www.mzp.cz/cz/platne_pravni_predpisy
http://www.cizp.cz/Pravni-normy
http://aplikace.mvcr.cz/archiv2008/sbirka/ (do 30.6.2008)
http://www.mvcr.cz/clanek/sbirka-zakonu.aspx (od 30.6.2008)
http://portal.gov.cz/wps/portal/_s.155/699
http://www.cschi.cz/urppz/predpis.asp
http://www.zakonycr.cz/aol.asp?typ=zakony&akce=free&akcekrok=free_prehled