NIS
Nábytkářský informační systém

Výzkum


Věda s hlubokou vážností zkoumá, co se stane s bekyní mniškou, pokud nastane globálním oteplení o 1 °C nebo zda existuje částice rychlejší než světlo, ale jestli uléháme ke spánku na lože Záhořovoinfo , to prostě nevíme. 
 

Výzkum v oblasti lehacích ploch nábytku není bohužel institucionálně ani grantově  podporován. Lze sice souhlasit s tržním principem opřeným o iniciativu či zodpovědnost jednotlivce a přenechat při výběru lůžka pole fabulacím marketingu – to je současný stav. Současně je ale nutné vzít v potaz to, že zájmem marketingu je jen prodej, nikoliv zdraví, vitalita či pracovní výkonnost české populace. Pokud na výzkum rezignoval privátní sektor, není to ale důvod k tomu, aby na něj rezignovat stát, který si občané vytvořili a platí proto, aby je chránil. Kvalitu rohlíku může jistě odpovědně posoudit každý. Obecnou kvalitu lůžka dnes neumí posoudit bohužel ani ortoped, ani internista, ani nábytkář natož běžný občan. Jen seriózní výzkum nábytku může být protiváhou klamavé reklamy „ortopedických“ lůžek. Je-li na trhu nabízeno zdravé lůžko s vodou z Lurd, musí být k dispozici ale i argumenty, které tato tvrzení potvrdí nebo vyvrátí a ochrání veřejnost před švindlem. Velkou roli zde může sehrát univerzitní výzkum. Na druhé straně musí být ovšem zkoumána návratnost vložených prostředků proto, aby věda nebyla činěna jen pro vědu. Dnes je akademiky preferován zejména základní výzkum. Jeho význam nelze jistě  zpochybnit, ale stát, který nemá hojné prostředky musí spíše preferovat aplikovaný výzkum, který zdroje generuje. Výzkum lůžka patří právě mezi ty oblasti, které mohou tento vklad reálně zúročit a eliminovat neseriózní marketing.

 

Z banálního hlediska dnes firma stát na nábytku prodělává asi pětkrát: Poprvé spotřebou zdrojů a energií na výrobky nekvalitní a škodlivé. Podruhé dotacemi na podporu výrob, jejichž důsledkem je znečistěné životní prostředí, které pak vyžaduje další sanační náklady. Potřetí v důsledku špatného nábytku, který snižuje vitalitu, pracovní výkonnost a podporuje vznik nemocí a s nimi růst dávek nemocenské péče. Počtvrté pak prostředky na léčbu nemocí, které nábytek často podmiňuje nebo dokonce i vytváří. Popáté miliónovými náklady na lékařskou péči, znehodnocenou na plechových roštech lůžek z dob tereziánského lazaretu.

 

Investice do výzkumu lehacího nábytku nemá sice okamžitý monetární efekt, ale je velmi moudrou investicí do zdraví naší přítomnosti i budoucnosti. 

Pozitivně je ovšem nutno hodnotit jakýkoliv pokus o řešení dobrého spánku. K objektivizaci výsledků je ale nezbytný seriózní nábytkářský a lékařský výzkum v součinnosti se spánkovými laboratořemi. Zcela nezbytné je souběžné sledování funkce vnitřních orgánů, frekvenční mapy motorických pohybů, nervového, cévního, lymfatického systému a další faktory spánku. Nezbytný je komplexní pohled zahrnující problematiku neurovegetativních a psychosomatických funkcí organismu, tvorbu hormonů, funkci antioxidantů aj. faktorů, které jsou významnou proměnnou fyziologie stárnutí organismu. Porovnatelný a vědecky ověřené „standardy“ kvality lůžka nejsou bohužel dosud k dispozici. Zásadní pro získání objektivních výsledků je přesně definovaný stav probanda, lehací plochy, faktorů vnějšího prostředí aj. okolností, které komerční aplikace získané s pomocí snímací deky zatím nepostihuje. Na závěr je pak nezbytné konstatování, že současnou interpretaci výsledků tlakových map ve „studiích zdravého spánku“ nelze bohužel považovat za objektivní, ale jen za informativní pomůcku.To by se mělo změnit.


Nábytek neřeší jen „má dáti-dal“, ale i to co bude dál.

 
                                                                                                                                                                                               info 
Autorem textu je Doc. Ing. Dr. Petr Brunecký

Obr Záhoř zašle zajmutého poutníka do pekla, kde ho pak ďábel nutí ulehnout do mučícího lože připraveného peklem pro samotného Záhoře. Též Kytice a Hrátky s čertem http://cs.wikipedia.org/wiki/Z%C3%A1ho%C5%99ovo_lo%C5%BEe

BIBLE SVATÁ, VYDÁNÍ KRALICKÉ 1613, Kniha Genesis