NIS
Nábytkářský informační systém

Vytváření hodnoty


Prvním významným krokem je zjištění, zda jsou předměty duševního vlastnictví/výtvory skutečně nové.

Když vás napadne nový výrobek nebo design obuvi, oblečení, kabelek, nábytku atd., nebo když začnete uvažovat o logu nebo image pro odlišení své společnosti a marketing svých výrobků či značky, měli byste si položit otázku, zda jsou tyto myšlenky skutečně nové nebo zda je již někdo vynalezl (výrobky, vzory) nebo je používá (logo, známka atd.) a chrání je patentem, průmyslovým vzorem či ochrannou známkou. Pokud uvažujete o těchto formách ochrany (patent, průmyslový vzor, ochranná známka), je obzvláště důležité snažit se ujistit, že vaší myšlence lze stále ještě poskytnout ochranu (především, že ji dosud nikdo jiný neužívá a nechrání).

V mnoha případech vám to ušetří čas a peníze, neboť je vždy lepší, když zjistíte, že něco je již na trhu a váš výrobek tak nelze chránit, ještě předtím, než zahájíte proces zápisu ochrany.


Až určíte ty předměty duševního vlastnictví, které jsou skutečně inovativní a dodávají vaší společnosti přidanou hodnotu, je na čase, abyste zvážili hlavní otázky, které pomohou určit úroveň rizika souvisejícího s předměty duševního vlastnictví a stanovit nejlepší strategii v oblasti práv k duševnímu vlastnictví.

Hlavní otázky, které byste měli zvážit před stanovením strategie v oblasti práv k duševnímu vlastnictví jsou rizika spojená s aktivy společnosti, rizika spojená s obchodními a distribučními aktivitami, rizika spojená s výzkumem a vývojem, návrhářstvím, nákupem, výrobou, nebezpečí hrozící na veletrzích a výstavách a možné příznaky toho, že vás někdo napodobuje.

Prodejem, nákupem či poskytnutím licence na duševní vlastnictví lze vytvářet významný zisk. Kvůli nedostatečnému povědomí o obchodních příležitostech, které duševní vlastnictví nabízí, však většina z nich zůstává nevyužita. Podívejte se tedy, jak se tomu můžete vyhnout.Jednotlivé kroky pro vytvoření hodnoty z duševního vlastnictví:
- rešerše pro jednotlivé typy autorsko-právní ochrany
- zhornocení úrovně rizika u každého inovativního předmětu/trhu/obchodu
- vydělávání peněz a vytváření hodoty prostřednictvím duševního vlastnictví
   - přímé výhody
   - nepřímé výhody
   - náklady a způsob jejich snižování
- příprava strategie v oblasti duševního vlastnictví