NIS
Nábytkářský informační systém

Prostředí interiéru


Kvalita vnitřního prostředí je určena fyzikálními, chemickými, biologickými, hygienickými, ergonomickými a současně i psychologickými a sociálními faktory a jejich vzájemnými synergiemi. K onemocněním či symptomům onemocnění, které jsou spojovány se zvýšenou koncentrací chemicky aktivních látek a xenobiotik ve vnitřním prostředí patří vznik onemocnění vlivem budov, které jsou dnes označované jako Sick Building Syndrom – SBS nebo Building Related Illness BRI. Obecně je používán termín syndrom nemocných budov a za jeho příčinu jsou považovány negativní faktory vnitřního prostředí, které přímo ovlivňují zdraví člověka a jeho vitalitu. Podrobně jsou jednotlivé faktory utvářející kvalitu vnitřního prostředí budov uvedeny v dalších podsekcích.