NIS
Nábytkářský informační systém

Materiály na bázi dřeva


info

Materiály na bázi dřeva jsou takové materiály, které se od klasických dřevěných materiálů liší tím, že vznikají dělením dřevních materiálů na jednotlivé částice - třísky, štěpky, vlákna, nebo dýhové listy a následným slepením či slisováním v kombinaci s lepidly nebo pojivy vznikají nové velkoplošné deskové materiály, nebo různé výlisky na bázi dřeva.

 

Dřevo je materiál, který vykazuje k vláknům v různých směrech výrazně rozdílné vlastnosti. Během života stromu vznikají ve dřevě různé vady a růstové charakteristiky, které jsou ovlivněné růstem stromu. Jsou to např. suky což jsou vlastně pozůstatky větví, dále smolníky a jiné růstem ovlivněné prvky, které narušují homogenitu a ovlivňují vlastnosti dřeva. Jsou-li  ze dřeva  vymanipulovány vady (např. suky) a dřevěné prvky jsou slepeny, nebo je-li dřevo rozděleno na menší části a následně slepeno, vznikne materiál na bázi dřeva, ve kterém je vliv  přírodních (růstových) charakteristik do značné míry eliminován a materiál je relativně stabilní.

 

 

 

 


Základní rozdělení materiálů na bázi dřeva:


1.Překližované materiály

 • dýhy (loupané, krájené, řezané)
 • překližky (truhlářské, stavební, letecké, atd…)
 • spárovky
 • laťovky
 • lepené lamelové dřevo
 • různé výlisky

 

2.Aglomerované materiály

 • DTD
 • OSB desky
 • DVD, MDF

 

3.Aglomerované materiály s přídavkem nedřevěných materiálů

 • cementotřískové desky 
 • sádrovláknité a cementovláknité desky
 • materiály s přídavkem gumy a kaučuku

 

4.Modifikované dřevo – dřevo speciálně upravené pomocí:

 • teploty
 • tlaku – lisováním
 • chemicky

 

5.Speciální materiály na bázi dřeva

 • proutí (rattan, vrba)
 • bambus
 • rákos

 

 

 


 

 Text: Ing. Jaroslav Svoboda PhD, doc.Ing.Dr. Jaroslav Hrázský