NIS
Nábytkářský informační systém

Hlavní vady a náležitosti


Všeobecné požadavky úložného nábytku: Hlavní vady a náležitosti jsou převážně uvedeny ve všeobecné části o úložném nábytku viz: Všeobecné náležitostní požadavky úložného nábytku.

 

 

Nejčastější vady nábytku a jeho montáže

 • Nezaměření pravoúhlosti dispozice rohové linky kuchyně – vady při sestavení nábytku
 • Nevhodné nastavování plátu v místech exponovaných vodou.
 • Nevhodné zabudování spotřebičů a odvod tepla. info
 • Nevhodné sokly a omezení sanitární údržby.
 • Nevhodné dosahy závěsných skříněk.
 • Nesprávné rozměrové a funkční řešení výrobku.
 • Sesychání nebo bobtnání dřeva v interiéru, vznik trhlin a tvarových změn.
 • Nesoulad barvy a textury čelních ploch nábytkových sestav.
 • Špatná kvalita opracování dílců konstrukce s důsledkem poranění rukou.
 • Nezajištění polic proti pádu nebo zvrtnutí, nevhodné dimenzování (průhyb). info
 • Nepřípustné vady materiálu (vypadavé suky, smolníky, dřeň).
 • Nedostatečně dimenzované zarážky zásuvek a výsuvů. info
 • Použití standardního skla ve výšce pod 900 mm.
 • Vady montážních prací.

 

Montáž
Montáž musí být provedena v souladu s projektem. Nábytek musí být řádně ustaven tak, aby nebyla vlivem obvyklých činností porušena jeho stabilita a funkce.

 

Vestavěný nebo závěsný nábytek musí být přizpůsoben stavbě a začištěn tak, aby nebyly ovlivněny jeho užitné a estetické (vzhledové) vlastnosti.

 

Odstranění vad výrobku v reklamačním řízení musí být provedeno v souladu s projektem (nebo odsouhlaseným vzorkem) výrobku tak, aby nebyly porušeny jeho vzhledové a funkční vlastnosti.

 

 

Další náležitosti nábytku
Výrobek uváděný na trh musí být označen způsobem, který zaručuje trvalé a zřetelné uvedení identifikačních údajů o výrobci a výrobku, dle závazných právních předpisů.


Výrobce je povinen informovat spotřebitele o tom, jaká rizika a nebezpečí (pokud existují) mohou plynout z jiného, než obvyklého použití výrobku, nebo jeho neobvyklých vlastností.

 

Nezbytnou součástí výrobku je návod na montáž, užívání výrobku nebo vestavných spotřebičů a příslušenství v českém jazyce.


Při uvedení na trh má být u nábytku zhotoveného z přírodního materiálu zákazník upozorněn na možnou barevnou proměnu povrchu některých méně světlo stálých dřevin.

 

Obal výrobku musí být v souladu se zněním právních předpisů, doplněn informací o způsobu likvidace obalu a dále řešen tak, aby při vybalování nábytku nemohlo dojít k poranění zákazníka.


Zabalený nábytek nebo jeho součást musí být označen orientačním údajem o své hmotnosti pro bezpečnou manipulaci ve skladech nebo zákazníkem po zakoupení zboží.

 

 

Prostorové požadavky

 • Pracovní plocha mezi dřezem a varnou deskou má být široká nejméně 800 mm.
 • Odkládací plochy vedle dřezu nebo varné desky mají mít minimálně šířku 300 mm.
 • Dveře trouby po vyklopení nesmí mít vzdálenost od protilehlé stěny menší 800 mm.
 • Umístění varné jednotky nesmí mít vzdálenost od stěny menší 200 mm.
 • Varná jednotka nemá být umístěna v prostoru pohybu dveřního křídla.
 • Pečící troubu je nutné umístit nejméně 300 mm od zdi místnosti.
 • Střed umyvadla musí být umístěn tak, aby lokty pokrčených rukou nenarážely na překážku, střed umyvadla by měl být vzdálen od zdi 500 mm (nejméně 450 mm).

 

Na následujících obrázcích jsou ilustrovány doporučené ergonomické vzdálenosti a doporučená řešení varné, mycí a pracovní sekce kuchyňské linky. Nevhodná řešení jsou přeškrtnuta.


 

Vhodné řešení dispozice – umístění varné jednotky a dřezu

Obr. 1: Vhodné řešení dispozice – umístění varné jednotky a dřezu

 

Vhodné řešení dispozice – umístění pečící trouby a dřezu

Obr. 2: Vhodné řešení dispozice – umístění pečící trouby a dřezu

 

Vhodné řešení rohové dispozice – umístění pečící trouby, dveří a dřezu

Obr. 3: Vhodné řešení rohové dispozice – umístění pečící trouby, dveří a dřezu

 

Nevhodné řešení dispozice – umístění varné jednotky a dveří

 Obr. 4: Nevhodné řešení dispozice – umístění varné jednotky a dveří


Nevhodné řešení dispozice – umístění varné jednotky u zdi

 Obr. 5: Nevhodné řešení dispozice – umístění varné jednotky u zdi

 

Nevhodné řešení dispozice – umístění varné jednotky u rohu

 Obr. 6: Nevhodné řešení dispozice – umístění varné jednotky u rohu

 

Nevhodné řešení soklu kuchyňského a koupelnového nábytku

Obr. 7:  Nevhodné řešení soklu kuchyňského a koupelnového nábytku

 

Nevhodné řešení různých navazujících výšek pracovní plochy

 Obr. 8: Nevhodné řešení různých navazujících výšek pracovní plochy

 

Nevhodné řešení různých výšek u varné plochy

 Obr. 9: Nevhodné řešení různých výšek u varné plochy


Výrobce spotřebičů určených pro zabudování do nábytku musí určit nezbytné parametry pro odvod tepla.