NIS
Nábytkářský informační systém

Náležitosti


Způsob balení, který je dohodnut mezi dodavatelem a odběratelem, musí být uveden v odsouhlasené technické dokumentaci. Uzavřené obaly musí být zabezpečeny vhodným způsobem proti jejich otevření při běžné manipulaci.

Každý výrobek musí mít na svém přepravním obalu viditelně umístěn soupis obsahu balení. Pokud se výrobek přepravuje ve více obalech, musí být uveden počet obalů pro jeden výrobek a jednoznačnou identifikaci jednotlivých obalů.

Přeprava hotových výrobků musí odpovídat požadavkům na přepravu nábytku. Pohyblivé části nábytku musí být při přepravě zajištěny proti posunu.

Nábytek musí být skladován v bezprašném prostředí bez výparů poškozujících povrchovou úpravu, musí být chráněn před přímým sálavým teplem, rovněž před přímým zářením slunečního světla a před nestandardními vlhkostními podmínkami tak, aby nebyla narušena konstrukce výrobku.