NIS
Nábytkářský informační systém

Nebytový nábytek


NÁBYTEK PRO VENKOVNÍ POUŽITÍ

Nábytek vystavený přímým povětrnostním účinkům, též nábytek pro exteriér. Zahrnuje zahradní nábytek, nábytek pro kemping a sportovní využití, nábytek městského interiéru, nábytek čekáren, nábytek dopravních prostředků, nábytek pro táboření a sport, nábytek dětských hřišť, nábytek pro bazény a sauny, verandy a zimní zahrady a rovněž hřbitovní nábytek.

  

NÁBYTEK PRO VEŘEJNÝ INTERIÉR

Obecně zahrnuje nábytek určený pro oblast obchodu, služeb, podnikání, bankovnictví, státní správy a samosprávy, administrativy, vzdělávání, výzkumu, zdravotnictví, sociální péče, náboženství, kultury, tělovýchovy, ozbrojených složek, vězeňské služby, průmyslových staveb, zábavního průmyslu, heren, kasin aj. Podrobné členění viz ČSN 91 0000 Nábytek – Názvosloví - Klasifikace nábytku dle místa určení.