NIS
Nábytkářský informační systém

Strategie nábytku


Z hlediska psychologie prozrazuje pozice u stolu komu patří sympatie a kdo je protivník. Nový člověk šíří neklid neboť narušuje zaběhnutý standard skupiny.

                                                 Obr. 1:  Stůl „krále Artuše“:  Psychologie porady (Thiel, E. Mluvíme tělem.)

12) Šéf - 11) Pravá ruka -1) Levá ruka - 2,10) Kolísaví, žárlící na pobočníky - 3,9) Ti co chtějí být vidět, ale i nebýt viděni - 4,8) Sólisté, vyhýbají se střetu - 5,7) Opozice - 6) Vůdce opozice

           Obr. 2:  Sommerův pokus v saskatchewanské nemocnici zjistil, že k většímu vzájemnému styku mezi lidmi docházelo přes rohy stolu (Sociometrie Panero – Zelnik)

Tvar a pozice stolů

Stůl čtvercový – je vhodný pro krátké hovory bez privátních tónů

Kulatý stůl –  umožňuje klidnější a rovnocená jednání a navozují uvolněnou atmosféra

Obdélníkový stůl – moc má ten kdo sedí v čele, silnější je pozice proti dveřím

Šikmý stůl –  jde o nepřirozenou pozici signalizující velikášství nebo nejistotu sedícího
 

Strategie židle

Řídící mají pro podřízené nižší židle - blízkost podlahy = mám tě na kolenou.

Rozhovor s podřízeným v konstelaci pravoúhlé pozici židlí – uvolněná atmosféra, jednání vedle sebe – partnerské jednání.

Šéf má židli na kolečkách, přesouvá se naproti (konfrontační pozice) a podřízený je pod tlakem (výhoda změny polohy proti podřízenému, který má židli bez koleček).

Na židli i na pohovce je natočení kolen ke konkrétní osobě projevem zájmu o ni.

Vysoká židle nutí usednout na její okraj, špatný kontakt s podlahou pak vytváří nejistotu spojenou s nedosažitelností předmětů. Podřízení, kteří se neopírají nohami - jsou „v zemi nikoho“ a cítí se nejistými.

Nabízení práce či sliby na pohovce se protáhne, nabízení práce u stolu na židli bude naopak velmi rychlé.

Kdo sedí na přední hraně židle, nebo má natočené nohy ke dveřím „ utíká“, nemá o rozhovor zájem.

Židle favorizují a v konverzaci dominují lidé ne podle toho, jak dobře mluví, ale kde sedí nebo jestli musí stát. Chairman = předseda (muž, který má židli).
 

Strategie stolu

Obr. 3: Mluvíme tělem Thiel E.
  

Strategie kanceláře
                                              

Obr. 4: „Moc“ sedá v rozích, šéf bez rohové kanceláře má menší autoritu
  

1) Důležité je získat místo v rohu kanceláře.

2) Střed místnosti je neutrální zóna, v případě nouze ji tvoří „hrad“ s více kolegy.

3) Dobře od stolu vidět umožňuje kontrolu prostoru, výhled do zdi mají nesmělé povahy.

4) Kdo usedne bez změny do kanceláře předchůdce, prohrál „první kolo“ při zisku autority.

5) Nábytek je nutno umístit co nejvíc ke dveřím - zmenšení prostoru pro návštěvu, která se pak cítí stísněně.

6) Šikmý stůl signalizuje jistou formu velikášství nebo nejistotu jeho uživatele.

7) Světlo zprava – zleva.

            Vše co visí za psacím stolem (za zády sedícího), je určeno pro návštěvníky.

            Vše co vidí vlastník stolu ze svého místa, odhaluje často jeho osobní život.

8) Židle umístěné vedle stolu u stěny navozují hostům partnerský pocit. Tyto židle se nehodí pro ty, kteří chtějí druhému imponovat (hlava se musí otáčet na stranu).

9) Při potřebě reprezentace je stůl ve středu, sedící je ve stínu. Návštěvník je naopak oslněn světlem.