NIS
Nábytkářský informační systém

Technické normy


Tab. 1: Přehled aktuálně platných evropských norem pro nábytek

Evropské technické normy pro nábytek

1 – překlad, 2 – převzetí v angličtině, 9 – vyhlášení ve věstníku UNMZ

Označení

Rok

Třídicí znak

Název

 

ČSN EN 581-1                                     

2006

913 010

Venkovní nábytek - Sedačky a stoly pro kempování, domácí a další použití - Část 1: Základní bezpečnostní požadavky                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

1

ČSN EN 581-2                                     

2009

913 010

Venkovní nábytek - Sedací a stolový nábytek pro kempinkové použití, pro použití v domácnostech i veřejných jednacích prostorách - Část 2: Mechanické bezpečnostní požadavky a zkušební metody sedacího nábytku                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

9

ČSN EN 581-3                                     

2007

913 010

Venkovní nábytek - Sedací a stolový nábytek pro kempinkové použití, pro použití v domácnostech i veřejných jednacích prostorách - Část 3: Mechanické bezpečnostní požadavky a zkušební metody stolového nábytku                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

9

ČSN EN 14072                                     

2004

910 224

Sklo v nábytku - Metody zkoušení                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

1

ČSN P CEN/TS 16209                               

2011

910 269

Nábytek - Klasifikace vlastností povrchů nábytku                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

9

ČSN EN 13722                                     

2005

910 273

Nábytek - Stanovení lesku povrchu                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

9

ČSN EN 12721                                     

2009

910 278

Nábytek - Hodnocení odolnosti povrchu proti působení vlhkého tepla                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

1

ČSN EN 12720                                     

2009

910 280

Nábytek - Hodnocení odolnosti povrchu proti působení studených kapalin                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

1

ČSN EN 12722                                     

2009

910 287

Nábytek - Hodnocení odolnosti povrchu proti působení suchého tepla                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

1

ČSN EN 13721                                     

2005

910 288

Nábytek - Stanovení povrchového odrazu                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

9

ČSN EN 15185                                     

2011

910 289

Nábytek - Hodnocení odolnosti povrchu proti oděru                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

9

ČSN EN 15186                                     

2012

910 290

Nábytek - Hodnocení odolnosti povrchu proti poškrábání                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

9

ČSN EN 15187                                     

2007

910 291

Nábytek - Hodnocení účinku vystavení světlu                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

9 

ČSN EN 14915                          2014                 49 2113       Vnější a vnitřní obklady z rostlého dřeva - Charakteristiky,                                                                                                                   označení posuzování shody a označení -ruší ČSN EN14915:2007 

Tab.
2: Přehled aktuálně platných českých technických norem pro nábytek


       

Označení

Rok vydání

Třídicí znak

Název

ČSN 91 0000                                      

2005

910 000

Nábytek - Názvosloví                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

ČSN 91 3001                                      

2008

913 001

Nábytek pro venkovní použití - Zahradní nábytek - Technické požadavky                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

ČSN 91 0030                                      

1984

910 030

Nábytek. Kovový nábytek. Základní ustanovení                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

ČSN 91 0100                                      

2006

910 100

Nábytek - Bezpečnostní požadavky                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

ČSN 91 0102                                      

2006

910 102

Nábytek - Povrchová úprava dřevěného nábytku - Technické požadavky                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

ČSN 91 0270                                      

1987

910 270

Nábytek. Zkoušení povrchové úpravy nábytku. Základní a společná ustanovení                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

ČSN 91 0271                                      

1987

910 271

Nábytek. Metoda odběru a přípravy vzorků pro stanovení vlastností povrchu                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

ČSN 91 0272                                      

1992

910 272

Nábytek. Zkoušení povrchové úpravy nábytku. Hodnocení vzhledových vlastností                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

ČSN 91 0279                                      

1987

910 279

Nábytek. Metody zjišťování odolnosti povrchu proti změnám teploty                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

ČSN 91 0281                                      

1987

910 281

Nábytek. Metoda zjišťování přilnavosti nátěru                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

ČSN 91 0285                                      

1987

910 285

Nábytek. Zkoušení povrchové úpravy nábytku. Metoda zjišťování odolnosti povrchu proti vlivům povětrnosti                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

ČSN 91 0286                                      

1987

910 286

Nábytek. Zkoušení povrchové úpravy nábytku. Metody zjišťování korozní odolnosti nátěrů a kovových povlaků na kovových podkladech                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

ČSN 91 0611                                      

1988

910 611

Nábytek. Křesla a pohovky. Základní rozměry                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

ČSN 91 0620                                      

1981

910 620

Nábytek. Židle. Funkční rozměry a způsoby měření                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

ČSN 91 0801                                      

1986

910 801

Nábytek. Stolový nábytek. Technické požadavky                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

ČSN 91 0820                                      

1991

910 820

Nábytek. Jídelní stoly. Rozměry