NIS
Nábytkářský informační systém

Průvodní dokumentace


Projektová dokumentace nábytku

Opakovaná výroba úložného nábytku, výroba nábytkových nebo interiérových celků smí být realizována jen na základě projektové dokumentace.


V případě privátní bytové zakázky je vyžadován nejméně kresebný návrh, z něhož jsou zřejmé hlavní charakteristiky výrobku: rozměry, provedení, bezpečnost, popis příslušenství.

 

V případě investorské zakázky musí být podkladem pro výrobu projekt, který obsahuje průvodní zprávu, informační prostorové pohledy nebo vizualizace, dispoziční řešení s položkami, sumární tabulku vč. provedení výrobků a výkresy jednotlivých položek.


Technická dokumentace výrobku musí být archivována v tištěné podobě po dobu pěti let od ukončení výroby, není-li stanoveno závazným předpisem jinak.