NIS
Nábytkářský informační systém

Středověk


Doba od pádu velké Říše římské do objevení Nového světa (r. 500 – 1500)


Středověk byl založen na zemědělské výrobě, rozvíjel dělbu práce a řemesla. Jednotící ideou bylo křesťanství, které se na křížových výpravách střetlo s islámem vyspělého a bohatého arabského světa. Výklad bible nadřadil člověka nad přírodu, která mu byla dána Bohem k užití, a člověk postupně vyměnil apely Krista za osobní prosperitu. Východ (budhismus, hinduismus, taoismus, aj.) nadále vnímal svět jako soulad člověka a přírody.