NIS
Nábytkářský informační systém

Ostatní nábytekNábytek pro běžné aktivity a jiné nespecifikované činnosti člověka.
 
Ostatním nábytkem rozumíme další nábytek, který není definován v rámci  klasifikace - dle funkce, která je specifikována v části Typologie a typizace nábytku >>>.

 

Více informací naleznete v části Ergonomie >>> respektive v části Rozměrové požadavky >>>

 

Tento nábytek můžeme dále klasifikovat na:

Doplňkový nábytek >>>;

Speciální nábytek >>>.

 

Závaznost norem a specifika zkoušení naleznete v části Základní požadavky - Zkoušení >>>