NIS
Nábytkářský informační systém

Rešerše pro jednotlivé typy ochrany


Proč se doporučuje provést rešerši na průmyslové vzory?

Pokud vám to čas a rozpočet dovolí, je rozumné provést před podáním přihlášky průmyslového vzoru rešerši. Pokud byly stejné nebo podobné vzory již někdy zveřejněny, váš vzor se vám možná nepodaří zapsat.

Je však třeba mít na paměti, že počet existujících vzorů (chráněných i nechráněných) je tak obrovský, že provedení důkladné rešerše na průmyslové vzory představuje velmi obtížný úkol. Někdy může být časově příliš náročné provádět před podáním žádosti o ochranu rešerše ve velkém počtu databází průmyslových vzorů a občas je tedy rozumnější a mnohem rychlejší požádat o ochranu průmyslového vzoru bez provedení podrobné rešerše. Navíc vám žádná rešerše nezaručí, že vzor lze skutečně zapsat. Cílem rešerše je přiměřeně zhodnotit vyhlídky na dosažení ochrany vzoru.

Pro provedení rešerše na průmyslové vzory můžete využít služeb patentového zástupce, rešerši můžete provést sami nebo můžete tento úkol přidělit zaměstnanci vaší společnosti, který je odpovědný za práva k duševnímu vlastnictví.

K provedení rešerše lze využít různé databáze. Některé bezplatné databáze, v nichž lze provádět rešerše na průmyslové vzory, uvádíme níže:
• Úřad pro harmonizaci na vnitřním trhu (OHIM) (ochranné známky a průmyslové vzory Společenství)
http://oami.europa.eu/ows/rw/pages/
• nástroj pro provádění rešerší na průmyslové vzory UKIPO
http://www.ipo.gov.uk/types/design/d-os/d-find.htm
• přihlášky ochranných známek a průmyslových vzorů WIPO
http://www.wipo.int/portal/index.html.enProč se doporučuje provést známkovou rešerši?

Potřebujete zjistit, zda již jiná firma neužívá ochrannou známku shodnou nebo podobnou známce, kterou chcete užívat a/nebo chránit vy. Tak se ujistíte, že neporušujete práva k ochranným známkám jiných osob.

Pokud známkovou rešerši neprovedete, následky mohou být vážné. Záleží samozřejmě na rozsahu plánovaného užívání ochranné známky a na tom, kolik by vás stála změna známky, kdyby došlo ke známkové kolizi.

Pokud ochrannou známku, kterou chcete užívat, již zapsal někdo jiný, bude vám její užívání znemožněno. Soud bude navíc předpokládat, že jste o zápisu ochranné známky věděli, a bude na případ takto nahlížet. To znamená, že pokud ochrannou známku zneužíváte, budete označeni za úmyslného narušitele. Může se tedy stát, že budete povinni k náhradě škody a poplatků za právní zastoupení a že budete nuceni od užívání ochranné známky upustit.

Pro provedení známkové rešerše se doporučuje využít služeb patentového zástupce, který za vás podrobnou rešerši provede (neboť jde o časově náročnou činnost). Vyžaduje to však určité finanční zdroje na zaplacení odměny patentovému zástupci. Známkovou rešerši můžete rovněž provést sami nebo můžete tento úkol přidělit zaměstnanci vaší společnosti, který je odpovědný za práva k duševnímu vlastnictví.

K provedení rešerše lze využít různé databáze. Některé bezplatné databáze, v nichž lze provádět známkové rešerše, uvádíme níže:
• Úřad pro harmonizaci na vnitřním trhu (OHIM) (ochranné známky a průmyslové vzory Společenství)
http://oami.europa.eu/ows/rw/pages/

• přihlášky ochranných známek a průmyslových vzorů WIPO
http://www.wipo.int/portal/index.html.en
• Známkové rešerše umožňují i webové stránky Patentového a známkového úřadu USA (USPTO)
www.uspto.gov
• nástroj pro provádění známkových rešerší UKIPO
http://www.ipo.gov.uk/types/tm/t-os/t-find.htm
• Dalším zajímavým nástrojem je TrademarkBots (TrademarkBots.com), což je webová aplikace pro rešerše a sledování ochranných známek. TrademarkBots představuje pro majitele ochranných známek a patentové zástupce jednotný zdroj pro sledování a prověřování neoprávněného užívání ochranných známek.
• Kromě rešerší na zapsané ochranné známky (a přihlášky ochranných známek v řízení) můžete rovněž provést rešerši na nezapsané ochranné známky pomocí internetových vyhledávačů. Pokud například zadáte navrhovaný název do vyhledávacího pole na stránkách Google (www.google.com), získáte přehled, kde se název objevuje na webových stránkách, které vyhledávač Google indexoval. Žádný vyhledávač neprovede 100% vyhledávání, pro rešerši byste tedy měli využít několik vyhledávačů.Proč se doporučuje provést patentovou rešerši?

Z důvodu nedostatku informací nebo času k provedení důkladné rešerše často dochází k tomu, že jsou existující vynálezy „vynalezeny” znovu, problémy, které již byly vyřešeny, jsou „vyřešeny” znovu a výrobky, které již jsou na trhu, jsou znovu „vyvinuty”. Toto duplicitní úsilí stojí evropský průmysl ročně miliony EUR.

Patenty představují zlatý důl informací. Přibližně 80 % technických informací je zveřejněno v patentové dokumentaci – a často nikde jinde.

Provádění patentových rešerší však není jednoduchý úkol. Patenty jsou uspořádány podle tříd a podtříd vynálezů, podobně jako jsou v knihovně uspořádány knihy. Díky tomuto systému třídění můžete nalézt a prozkoumat patenty, které patří do stejné třídy jako vaše myšlenky.

Když přijde vynálezce s myšlenkou, musí příslušná společnost určit, zda se do myšlenky vyplatí investovat. Vedení společnosti rovněž bude chtít vědět, do kterých oblastí investovat. Patentová analýza prozradí oblasti, které jsou již obsazené a přitahují zájem, a rovněž oblasti, ve kterých lze dosud něco podniknout a které pro společnost představují příležitost, jak zaplnit mezeru na trhu. Opravdu inovativní výzkumný tým může pomocí patentové analýzy dokonce předvídat budoucí vývoj v technologii a hospodářství.

Pro provedení patentové rešerše můžete využít služeb patentového zástupce, rešerši můžete provést sami nebo můžete tento úkol přidělit zaměstnanci vaší společnosti, který je odpovědný za práva k duševnímu vlastnictví.

K provedení rešerše lze využít různé databáze. Některé bezplatné databáze, v nichž lze provádět patentové rešerše, uvádíme níže:
• webový portál Evropského patentového úřadu Espacenet - http://ep.espacenet.com/
• Google Patents - http://www.google.com/patents
• nástroj pro provádění patentových rešerší UKIPO -http://www.ipo.gov.uk/types/patent/p-os/p-find.htm
• nástroj pro provádění patentových rešerší Patentového a známkového úřadu USA - http://www.uspto.gov/patft/
• přihlášky podle PCT organizace WIPO - http://www.wipo.int
• zdroj Patent Lens společnosti CAMBIA - http://www.patentlens.net/
• Singapurský úřad duševního vlastnictví – webové stránky Singapurského úřadu duševního vlastnictví obsahují odkazy na další stránky ve výsledcích vyhledávání (SurfIP.com) - http://www.ipos.gov.sg/top-Nav/hom/
• DEPATISnet - http://depatisnet.dpma.de/
• FILDATA - http://www.fildata.it/

Kromě těchto databází je rovněž možné provést rešerši na stránkách národních patentových úřadů. Zde je však třeba brát v úvahu skutečnost, že zeměpisné pokrytí může být omezeno na zemi, v níž patentový úřad sídlí.Shrnutí

Mnoho lidí raději zaplatí za provedení rešerše profesionální rešeršní firmě, než aby ji prováděli sami. To je rozumné, pokud vaše finanční plány počítají s počátečními výdaji v částce několika set EUR, což je průměrná cena za provedení důkladné odborné rešerše. Pokud pro provedení rešerše využíváte služby patentového zástupce, měli byste si od něho vyžádat právní stanovisko k otázce právní jistoty navrhované ochranné známky, průmyslového vzoru nebo patentu vzhledem ke stávajícím zapsaným a nezapsaným právům.

Je však dobré vědět, že existují bezplatné vyhledávače (některé příklady jsou uvedeny výše) a soukromé vyhledávače (na základě předplatného nebo jednorázového poplatku), s jejichž pomocí můžete provádět základní rešerši sami.

Ať již zvolíte ten či onen přístup, vždy se vyplatí strávit určité množství času tím, že vyhledáte, co již na trhu existuje. Vyhnete se tak nákladným překvapením