NIS
Nábytkářský informační systém

Imformace o nábytku


INFORMAČNÍ BLOK SE DÁLE VĚTVÍ V NIŽŠÍCH HLADINÁCH SYSTÉMU NA DÍLČÍ INFORMAČNÍ BLOKY

 

 NÁBYTEK JAKO POJEM

Definice pojmu nábytek, odborných termínů s ním souvisejících, základních souvislostí a jejich interpretace a výklad

 

ZÁKLADNÍ POŽADAVKY

Základní požadavky a podmínky pro to aby nábytek mohl být uveden na trh a prodáván jako finální spotřební předmět.  Dále se větví na další podkategorie (provedení, zkoušení. konstrukce, materiál atd.)

 

ZÁVAZNÉ PŘEDPISY

Všeobecné legislativní požadavky podmiňující užívání a prodej nábytku a jejich základní rozsah a druhy. Platné požadavky, normy, nařízení a závazné podmínky které musí být dodržovány pro jednotlivé základní kategorie nábytku. Obsahuje i výklad autorskoprávní ochrany

 

ERGONOMIE

Výsledky nového antropometrického výzkumu současných parametrů populace a jejich ergonomická aplikace v nábytku. Ergonomické zásady a požadavky vyplývající z posledního výzkumu jsou zpracovány podle funkčních typů nábytku (úložný, sedací, lehací atd.).

 

BYTOVÝ NÁBYTEK

Všeobecné požadavky na bytový nábytek zpracované podle jeho funkční kategorizace ((úložný, sedací, lehací atd.).

 

NEBYTOVÝ NÁBYTEK

Všeobecné požadavky na nebytový nábytek zpracované pro  nábytek pro veřejný interiér a nábytek pro venkovní použití.

 

STYLOVÝ NÁBYTEK

Tématem této části je hledání příčin změn tvorby nábytku v proměnách vývoje evropské společnosti.

 

BEZBARIÉROVÝ NÁBYTEK

Legislativa a požadavky na nábytek pro osoby se zrakovým omezením a osoby s postižením pohybového ústrojí, včetně problematiky starších osob. Jeho antropometrie a dimenzování.

 

EKOLOGICKÝ NÁBYTEK

Kdy lze nábytek vydávat za ekologický nábytek, jeho kritéria a metodika uplatňování environmentálních požadavků pro veřejné soutěže a při nákupu nábytku státními organizacemi.

 


PRO DALŠÍ INFORMACE V PRŮVODCI O OBSAHU PORTÁLU POUŽIJTE PŘÍSLUŠNÉ ODKAZY V RÁMCI LEVÉHO NAVIGAČNÍHO MENU.