NIS
Nábytkářský informační systém

Nábytkové kování


Početný sortiment kování umožňuje vyrábět čalouněné výrobky rozkládací, výklopné a polohovací mechanicky, pneumaticky nebo motoricky. Vyrábí se buď jako jednotlivé polohovací komponenty nebo přímo jako rozkládací sestavy, které se následně očalouní tvarovacími a potahovými materiály.

 

Kování se vyrábí v různých povrchových úpravách v závislosti na jejich aplikaci ve výrobku. Kování sloužící k zabezpečení funkce rozkládacích pohovek, musí být umístěno a uzpůsobeno tak, aby nedošlo při běžném užití výrobku ke zranění. Kování sloužící k otvírání úložných prostorů musí být dimenzováno tak, aby bezpečně udrželo otevřenou polohu, avšak síla potřebná na otevření musí být taková, aby se dítě uzavřené v prostoru mohlo dostat bezpečně ven.

 

 Obr.č. 183 Postelová kování


Všechno viditelné kování při běžném užití výrobku musí být s povrchovou úpravou, při pokovení nesmí být užito kadmiování. Povrchové úpravy musí splňovat všeobecné hygienické požadavky. Musí mít takové vlastnosti, aby při užívání výrobku nemohlo dojít ke zranění (ostré hrany, vyčnívající součástky).

 

 Obr.č. 184 Výsuvné kování pro rohové sestavy

 

Sortiment kování značně usnadňuje konstrukci výrobcům nábytku a zároveň vytváří nové kvalitativní možnosti pro užívání produktů. Značně rozšiřuje sortimentní řady čalouněného nábytku. Rozlišují se výsuvné mechanizmy sedacích souprav pro rozklad výrobků na přechodné spaní v rovině kolmo nebo rovnoběžně s osou výrobku, také pro aplikace v rohových částech souprav. Dále jsou to zvedací či výsuvné mechanizmy na vytváření úložných prostorů, polohovací mechanizmy pro lůžka nebo polohování (sklápění) opěráků, područek a hlavové opěrky, výsuv na podepření nohou. Z hlediska materiálového se užívá buď kovová konstrukce samotná nebo kombinovaná s materiály na bázi dřeva nebo plasty.

 

 Obr.č. 185 Kloubové polohovací mechanizmy

 

Kloubové polohovací kování (obr. 185) se téměř výhradně používá na funkci sklápění. Polohovaný dílec drží zafixovaný v 5 až 8 nastavených pozicích nebo na principu tření. Ramena kování pro připevnění jsou v podobě úhelníku, což umožňuje snadnou montáž dílce do plochy.

 

 

 

Obr.č. 186 Příklad užití kloubového polohovacího kování