NIS
Nábytkářský informační systém

Tažné pružiny


Tažné pružiny - jsou buď ploché nebo válcové pružící prvky, užívané na základy sedáků nebo opěráků pod tvarovací materiál nebo pod konstrukce z tlačných pružin. Vyrábí se z drátu, který se průchodem ohýbacím strojem stáčí do plochých, pravidelných vlnovek a dále tepelně zpracovává pro stabilizaci tvaru. Mechanické vlastnosti pružiny se mění průměrem drátu, kvalitou materiálu, počtem ohybů na délkovou jednotku a tvarem vlnovek. Nejužívanější jsou vlnité pružiny.

 

- vlnité pružiny se vyrábí ve třech základních provedeních, tj. ploché, rovné s mírným obloukem nebo kruhové, z průměrů drátu pro opěradlové plochy od Ø 2,80 až 3,15 mm, pro sedací a lehací plochy od Ø 3,5 do 4,00 mm. Výška vlny je od 45 do 55 mm, šířka vlny je od 45 až 55 mm. Dodávají se v nekonečném pásu nebo stříhané na daný rozměr. K dřevěnému rámu se připevňují pomocí kovových závěsných háčků z pásu ocelového plechu. Do rámu se přibíjejí rovnoběžně vedle sebe buď volně nebo se ztužují propojením kovovými svorkami, gumičkami nebo provazují motouzem, popřípadě propletením popruhy. Přiměřenou tuhost základu zabezpečuje dodržení pravidla jejich orientace na výrobku, na sedáky se upevňují rovnoběžně se svislou osou výrobku (tedy zepředu dozadu), na opěráky kolmo ke svislé ose.

 

 Obr.č. 87 Tažné pružiny vlnité

 

- válcové tažné pružiny se užívají k upevnění a pružení kovových, síťových nebo textilních základů. Tažné pružiny jsou tvořeny z činných závitů a ze závěsného otevřeného nebo uzavřeného oka nebo půl oka. Mají stálý průměr činných k sobě přiléhajících závitů. Vyrábí se z drátů o Ø 1,2 až 2,0 mm.

 


Obr.č. 88 Válcové tažné pružiny


- válcové pružicí pásy z patentovaného drátu se vyrábějí ze šroubovitých tažných pružin s malým počtem závitů na délkovou jednotku. Pružina se kolmo k délce stlačí, čímž se vytvoří pás na sebe navazujících kruhů. Pásy se za plechové úchytky připevňují k rámu kostry. Vzájemně jsou jednotlivé válcové pásy ztuženy a spojeny svorkami, čímž vznikne plochý pružicí rošt s vysokou nosností, který se též užívá jako výplet do postelových pružicích roštů.

 

 Obr.č. 89 Rošt z ocelových pružicích pásů

 

Válcové pružicí pásy se též upevňovaly do dřevěných rámů přibitím za plechové úchytky na konci každého pásu. Varianty užití pásů byly vyráběny i pro sedadla křesel, kde se užívaly zejména pro vyšší nosnost a tuhost, opět propojené do nosných roštů. Kromě dřevěných rámů se aplikovaly též do obvodového rámu z páskové oceli, do něhož byl upevněn výplet z tažných válcových pružin navzájem střídavě spojených kovovými svorkami.

 

 Obr.č. 90 Křeslový rošt z tažných válcových pružin


Nosné a pružicí rošty pro lůžka byly tvořeny pevným rámem z kovových trubek nebo profilu. Výplety byly tvořeny síťovinami z jednoho, dvou nebo tří současně splétaných drátů, dále zdvojenými drátovými prvky kombinovanými s tažnými pružinami nebo řetízkovými kombinovanými rošty.

 

 Obr.č. 91 Rošt řetízkový kombinovaný