NIS
Nábytkářský informační systém

Hlavní vady a náležitostiNejčastější vady lehacího nábytku

Použití nevhodného materiálu pro daný účel použití.

Použití nosných a konstrukčních prvků s  vadami nebo nevhodnými parametry.

Větratelná mezera mezi dnem sedacího nábytku a podlahou je menší než 10 mm.

Při degradaci čalounické konstrukce je během používání obnaženo kování – riziko úrazu.

Nerovnost švů, pohyb potahu, nestejné výškové rozdíly navazujících čalouněných ploch.

Nestejná výše navazujících ploch pevného čalounění.

Součásti, přes které jsou namáhány čalounické materiály, nejsou zaobleny R 3 mm.

Pružící nebo nosné prvky jsou znatelné nebo citelné při sezení nebo ležení.

Čalounická konstrukce neobvykle hlučí (komponenty, neprodyšné materiály, větrací otvory).

Pružící prvky jsou špatně připevněny, nebo se lámou při zatížení.

Není provedena separace pěn čalounické konstrukce od potahu.

Usmýknutí čalounických konstrukcí na nosném podkladu.

Nesoulad barvy a textury viditelných ploch sedacího nábytku, otočení vlasu.

Nepřípustné vady materiálu konstrukce (vypadavé, křídlové suky, smolníky, dřeň) aj.

Volné polštáře čalounění jsou zhotoveny z nevhodné náplně (roztřepávání).

Otevřené nebo prořezané švy, nevhodné použití nití.

Nedostatečně větrané úložné prostory na lůžkoviny.

Vady nejsou odstraněny v souladu s projektem – vzorkem výrobku.

 

 

Náležitosti čalouněného nábytku při uvedení na trh

Výrobek uváděný na trh musí být označen způsobem, který zaručuje trvalé a zřetelné uvedení identifikačních údajů o výrobci a výrobku, dle zákona 102/2001 Sb., a předpisů provádějících.

Nábytkové sestavy se značí navíc samostatných štítkem, připevněným na největším nebo jinak vhodném kusu soupravy, na němž je uveden seznam všech výrobků v soupravě.

Nábytek uváděný na trh musí být doplněn návodem na použití, ošetřování a údržbu čalouněných prvků.

Výrobce je povinen informovat spotřebitele o rizicích výrobku a nebezpečí plynoucí z jiného použití nábytku než je obvyklé, pokud takové riziko existuje.

Výrobce musí při použití různě světlo stálých materiálů zákazníka upozornit na možnou barevnou proměnu povrchu na viditelných plochách výrobku.

V případě demontované dodávky musí být přiloženy pokyny pro montáž, seznam součástí a popis nářadí. Součástí upozornění je, že spoje musí být řádně utaženy a nesmí být poškozeny.

ČSN 91 0015 ukládá přiložit ke každému výrobku vzorek potahového materiálu o ploše nejméně 0,01 m². Důvodem je možnost opravy výrobku a výběr doplňků dle vzorku látky.

Návod na použití má obsahovat upozornění zákazníka, že na nábytku nesmí být ukládány těžké předměty z důvodu nevratných deformací materiálové skladby výrobku.