NIS
Nábytkářský informační systém

Duši Bohu, tělo nábytku


Nejstarším sporem lidstva je, zda prvotní příčinou světa byla idea nebo materie. Kvůli tomu vznikaly války, hrdinské činy, velké filosofie i lásky, ale jak to vše začalo, stále nevíme. Jisté je, že aby myšlenka myšlenkou či hmota hmotou byla, musela mít nějaký obsah. Pokud byla myšlenka či hmota stvořena a pokud vznikl člověk, musel pro to být nějaký zatraceně vážný důvodnfo, velký popud, ba dokonce i silné puzení. Puzení ovšem jinak vysvětluje fyzika, jinak chemie nebo teologie, astronomie či umění. Jiné puzení má politik a jiné poustevník, jiné senior a jiné pubescent. Bez puzení by ale nikdy nevznikly geniální myšlenky, ani dobré projekty, ani nábytek, ani vznešené, ba ani obyčejné věci. Tvůrčí činnost bez puzení je marným úsilím, ale my lidé jsme marniví a nějak se prostě živit musíme.


Proto, aby Bůh stvořil nebe i zemi a řekl: „Budiž světlo“, musel mít silné puzení, „a viděl, že bylo dobré". Starý zákon pak praví, že: „Dokonal Bůh dne šestého dílo své, které dodělal a odpočinul v den sedmý, ode všeho díla svého“. Nepraví ale již kniha Mojžíšova, zda si Bůh pro své odpočinutí zvolil židli nebo lože a jaký že měl pracovní stůl, které si předtím sobě zhotovil. Není pak ovšem divu, že i Ježíš zdědil po otci truhlářský talent a nebylo také náhodou, že za pěstouna mu byl vybrán truhlář Josef. Bohem vyvolen byl pak tesař Noe, který byl zplozen ve městě Enoch na stejném loži, které bylo i kmotrem národa Abrahámova i Mohamedovainfo. Z prvních stran knihy Genesis tedy jasně vyplývá, že nábytek existoval dříve, než byli stvořeni Adam a Evainfo, a že byl pro život lidí nepostradatelný. Jeho božský prototyp musel být ovšem také i nadmíru kvalitní, neboť měl na Boha prokazatelně blahodárný vliv. Jen odpočatý a silný duch mohl být totiž tak velkorysým tvůrčím altruistou a filantropem. Dnes jsou domy a armariu (skříně) velmi vzdáleny slovům Ježíše Krista, který svým učedníkům děl: „Lépe velbloudu uchem jehelním projíti než bohatému do království nebeského vstoupiti." Křesťanství rozbilo starověk a stalo se symbolem nové doby. Vládnoucí elita přijala pragmaticky Ježíše za „guru“ svého učení, které doplnila o moc peněz. Byla to ale právě chtivost peněz, vůči níž Ježíš o velikonočním svátku „Pesach“ svůj hněv ostře namířil. Humánní vize Ježíše se staly Erinyemi mocných a bible otřásala světem.

 

 CO ČLOVĚKU PROSPĚJE, ZÍSKÁ-LI CELÝ SVĚT A ZTRATÍ DUŠI ? INFO

 

Pan Karel Čapek už jen podotkl že: „Anglické romány jsou proto lepší než evropské, protože na rozdíl od hrotité, evropské židle jsou anglické židle pohodlné a anglické romány jsou prostě dobře vysezené“. Vzletný étos moderního nábytku pak zchladil slovy: „Ještě se najde sem tam nějaká stará lenoška, v níž je sladko posedět; ale to co provádějí naši bytoví architekti a truhláři, je jim vnuknuto patrně nějakou skrytou nenávistí k pokojným a usedlým hodnotám života; na tom prostě nelze sedět.“


Nutno pak ještě dodat, že Marseillaisu si začal broukat nějaký tesař ze Štrasburku a přiznat, že Maxmilián Robespierre bydlel v domu přesvědčivého truhláře Maurice Duplaye i to, že jeden výmluvný dekoratér se jmenoval Adolf Hitler a jeden stolař Klement Gottwald.info

 
Autorem textu je Doc. Ing. Dr. Petr Brunecký

Proto se Židé a Arabové mají stejně rádi, jako většina sourozenců

Odtud asi rčení, že: "I mistr tesař (bůh) se někdy utne"

Starořecké bohyně pomsty a špatného svědomí, u Římanů Furiae

Evangelium Svatého Marka 8/36 ( BIBLE KRALICKÁ)

Nejodvážnější teorií je, že mimozemská civilizace objevila na zemi důležitou surovinu, kterou se rozhodla těžit. Z tohoto důvodu z genetického materiálu vytvořila prvního člověka, který měl strategický materiál pro mimozemskou expedici připravit. Tyto skutečnosti dokladují údajně staré sumerské zápisy a záznamy dalších prastarých kultur a prehistorické přistávací ranveje na mnoha místech země.