NIS
Nábytkářský informační systém

Vady způsobené nesprávným technologickým procesem


info 
VADY VE VÝROBĚ NÁBYTKU

DĚLENÍ VAD:


 Vady zjevné
  - vady, které jsou na výrobku patrné při uvedení výrobku na trh

1)     Vady, které se projevují během technologického procesu (výroba)

2)     Vady, které se projeví při přepravě (balením a prostředím expedice)

3)     Vady způsobené koncepčním řešením výrobku (design)

4)     Vady způsobené zpracováním výrobku (provedení výrobku a jeho komponentů)

 

Vady skryté  - vady, které se projeví až po uvedení výrobku na trh při jeho běžném používání

1)     Změna rozměru a tvaru materiálu ve standardním prostředí interiéru (vada výrobce)

2)     Změna rozměru a tvaru materiálu v nestandardním prostředí interiéru (vada uživatele)

3)     Degradace lepidla materiálu (vada výrobce nebo uživatele)

4)     Vada přídržnosti povrchových vrstev (vada výrobce)

 

Vady způsobené nevhodnou vlhkostí

Vady vzniklé nevhodnou vlhkostí materiálů nebo použitím nábytku ve vlhkém prostředí 

Vady způsobené technologií výroby

Vady způsobené chybou stojně-technologického zařízení nebo nevhodným postupem

Vady způsobené nekvalitou materiálu

Vady způsobené nekvalitním prvovýrobním zpracování surovin, nebo vadou surovin

Vady způsobené lidským faktorem

Vady způsobené technologickou nekázní nebo náhodnými, nebo nevědomými vlivy člověka

Vady způsobené konstrukcí

Vady způsobené nevhodným konstrukčním řešením
Text: Doc. Ing. Dr. Petr Brunecký