NIS
Nábytkářský informační systém

Konstrukce


Nábytek pro exteriér musí být v ČR dodáván s rovnovážnou vlhkostí dřeva 17 % ± 2 % abs.

Nábytek musí konstruován tak, aby nemohla být vlivem obvyklých činností porušena jeho stabilita, integrita či funkce a nedošlo v důsledku takové vady k poranění uživatele.

Pevnost sedacího a stolového nábytku musí vyhovět požadavkům bezpečnostním požadavkům ČSN EN 581-1, dále ČSN EN 581-2  a ČSN EN 581-3.  Stabilita stolů může být ověřována dle ČSN EN 1022.

Čalouněné prvky musí být konstruovány tak, aby vyhověly podmínkám užití v exteriéru.

Demontovatelný nábytek musí být konstruován tak, aby montáž podle návodu byla snadno proveditelná bez dodatečného přizpůsobení dílců a použití speciálního nářadí.

Výrobky musí být konstruovány tak, aby odolaly krátkodobému opakovanému působení vody (déšť, setrvávání na vlhkém podkladu) a nebyla porušena jeho funkce a užitná hodnota.

U nábytku z jehličnatého dřeva není vhodné použití bukových kolíků. Nevýhodou jsou jejich rozdílné změny při vlhkostních výkyvech materiálu, které narušují spoje a lepidlo. Vhodné jsou čepy a dlaby zhotovené ze stejného materiálu.

U dřevěného nábytku musí být kyvné (předozadní spoje) konstruovány zásadně jen na čepy (doporučit lze historicky ověřené klínované čepy - konstrukce žebře).  Tyto spoje mohou být následně zajištěny závlačkami (v minulosti dřevěnými hranatými klíny a hřeby).

Pokud jsou u zahradního nábytku použity na namáhané spoje kolíky, musí být kombinované s kovovými spojovacími prvky (válečkově matice apod.). Běžné excentrické spojovače jsou nevhodné, pokud nejsou speciálně určeny pro venkovní použití.

U sklápěcích židlí a podobných konstrukčních mechanismů je nutno věnovat pozornost umístění kovových čepů s ohledem na směr vláken dřeva. Při nevhodné aplikaci může použité kování působit jako klín. Při zvýšené vlhkosti nábytku může dojít po usednutí k rozštípnutí konstrukčního vlysu (lepší štípatelnost vykazují vlhká, tvrdá dřeva).

Použití konstrukčních desek musí respektovat určení materiálů pro vnější nebo vlhké prostředí. Materiály určené pro vlhké prostředí nesmí přijít do přímého styku s vodou (déšť apod.). Tyto materiály jsou určeny jen pro kolísání relativní vlhkosti vzduchu v rozmezí 65-85% relativní vlhkosti. Pro nábytek určený pro bazény, sauny apod. není použití aglomerovaných a překližovaných materiálů přípustné. 

Aplikace plastových spojovačů pro dlouhodobou funkci exteriérových konstrukcí je nevhodné s ohledem na jejich křehnutí vlivem fotodegradace UV zářením či působením mrazů. Plasty zpravidla rychleji ztrácejí svoji houževnatost aj. mechanické vlastnosti a postupně křehnou.

Kování uřčené pro zahradní nábytek musí mít zabroušené hrany, musí být dokončeno antikorozní povrchovou úpravou s korozní odolnosti ve stupni C3 (ČSN EN ISO 12944-2).

Kování nesmí být nebezpečné nevhodnými přesahy, závity, ostřinami montážních otvorů, nedostatečně zapuštěnými montážními vruty nebo jinými mechanickými nedostatky. Sváry kování musí být hladké a čistě zabroušené.