NIS
Nábytkářský informační systém

Provedení


Nábytek musí být proveden tak, aby vyhovoval klimatickým podmínkám místa svého určení.

Pro přepravu po moři musí být nábytek vhodně zabalen a chráněn proti zvýšené přepravní vlhkosti. Při kontejnerové dodávce je nutné zohlednit i vliv zvýšené teploty při přepravě.

Výrobce nebo prodejce nábytku zhotoveného ze dřeva či plastů musí zákazníka v průvodní dokumentaci upozornit na možnost barevných změn v důsledku UV a povětrnostních vlivů.

Provedení nábytku musí být v souladu s návrhem projektu, nabídkového katalogu, nebo v souladu s předloženým vzorkem nábytku.

Nábytek, který umožňuje své složení při ukládání, musí být řešen tak, aby systém skládání nemohl být příčinou jeho poškození.

Povrch výrobku musí být hladký, bez otřepů a výčnělků. Vyspravení vad u dílců ze dřeva se dovoluje pouze v tom případě, že nepůsobí rušivě. Tmelení na čelních a viditelných plochách nábytku se nepovoluje (rozdílná změna barevnosti vlivem UV záření).

Všechny části výrobku přístupné při užívání musí mít hrany zaoblené nejméně R2 mm, nebo mít zkosené hrany se strženou přechodovou hranou. 

Volné konce trubek a otvory v průměru 8 – 25 mm musí být opatřeny krytkami.

Nábytek musí mít řešená střiková a tlaková místa v intervalu  ≤ 8 mm a ≥ 24 mm, která vznikají při normálním používání nebo manipulaci s výrobkem (přemisťování výrobku, skládání a rozkládání apod.).

Hlavy zápustných prvků spojovacího kování musí lícovat s plochou nebo mohou být zapuštěny nejvíce0,5 mmpod úroveň plochy.

Sváry a ostatní konstrukční spoje kovového nábytku musí zaručovat dostatečnou pevnost nutnou pro správnou funkci při užívání výrobku.

Sváry musí splňovat požadavky na vzhled. Stopy po dělící rovině u kovových odlitků nesmí být na závadu funkce a vzhledu výrobku.

U plastového nábytku nebo dílců z plastů se nesmí vyskytovat přelohy, bublinky a póry, trhliny, znečištěné nebo mechanicky poškozené plochy, nerovnoměrně zbarvené plochy a rušivé barevné odchylky, stopy po vtocích a přetocích v dělících rovinách formy či stopy při vyjímání výrobků z formy.

Čalounické materiály musí mít vlastnosti vhodné pro venkovní použití, s nízkou schopností sorpce vlhkosti, velkou prodyšností a vysokou odolnost pro střední a těžké namáhání.

Kovové části, spojovací materiál a kování musí být chráněny proti korozi - minimálně pro prostředí stupně korozní agresivity C3 dle ČSN EN ISO 12944-2.

Části nábytku, které jsou v místech přímého styku s okolními plochami, musí být upraveny tak, aby nedocházelo k jejich poškození a k barevným změnám.

Vlhkost výrobků na bázi dřeva musí být v ČR v rozmezí 17 % ±2 %. ČSN EN 942 uvádí rozmezí 12-19 % abs., které je upraveno zněním národních norem. V místech s odlišným klimatem je nutno respektovat místní podmínky.

Z hlediska životnosti venkovního nábytku ze dřeva je rozhodujícím činitelem kontakt noh se zemí a vlhkost podkladu, na němž je nábytek ustaven.

Nábytek musí být řešen tak, aby při použití na nezpevněném povrchu byla omezena bořivost noh sedadel do země. Dřevěné nohy musí mít ve spodní části ohranění min 2x2 mm.

Nábytek musí být uváděn na trh s označením, které odpovídá ustanovením ČSN 91 0000.