NIS
Nábytkářský informační systém

Normy ČSN, EN


Základním předpisem jsou České technické normy.  Tyto normy jsou jednak převzaty z EU - ČSN  EN (buď v originálním jazyce nebo překladem) nebo jde o normy národní - ČSN. Termíny a definice vycházejí z ustanovení ČSN 91 0000. Požadavky na bezpečnost výrobků vychází z ustanovení ČSN 91 0100. Požadavky na technické vlastnosti dřevěného nábytku vycházejí z ustanovení ČSN 91 0001. Požadavky na povrchové úpravy vycházejí z ČSN 91 0102.  Požadavky na čalouněný nábytek stanovuje ČSN 91 0015 Čalouněný nábytek - Základní ustanovení. Na kovový nábytek určuje požadavky ČSN 91 0030 Kovový nábytek - Základní ustanovení.  V uvedených normách jsou aproximativně promítnuty požadavky evropských norem, které stanovují normy na zkoušení jednotlivých typů výrobků. Dále jsou zpracovány jednotlivé požadavkové normy na nábytku dle funkce nebo dle konkrétního určení.

 

Normy EU platné pro nábytek :

 

Evropské technické normy pro nábytek

1 – překlad, 2 – převzetí v angličtině, 9 – vyhlášení ve věstníku UNMZ

Označení

Rok

Třídicí znak

Název

 
ČSN EN 1116 2004 910 115

Kuchyňský nábytek - Koordinované rozměry kuchyňského nábytku a vybavení

1
ČSN EN 15338+A1 2010 910 216 Nábytkové kování - Pevnost a trvanlivost výsuvných prvků a jejich komponent 9
ČSN EN13759 2013 910 219 Bytový nábytek - Sedací nábytek - Zkušební metody pro stanovení odolnosti sklápěcích a/nebo vyklápěcích mechanismů a ovládacích mechanismů rozkládacích pohovek 9
ČSN EN 14072 2004 910 224 Sklo v nábytku - Metody zkoušení  1
ČSN EN 1730 2004 910 225

Bytový nábytek - Stoly - Metody zkoušení pro stanovení pevnosti, trvanlivosti a stability

1
ČSN EN 1725 1998 910 230

Nábytek bytový - Postele a matrace - Bezpečnostní požadavky a zkušební metody

1

ČSN EN 1021-1

2006 910 232 Nábytek - Hodnocení zápalnosti čalouněného nábytku - Část 1: Zdroj zapálení - žhnoucí cigareta 9
ČSN EN 1021-2 2006 910 232

Nábytek - Hodnocení zápalnosti čalouněného nábytku - Část 2: Zdroj zapálení - ekvivalent plamene zápalky

9

 


Evropské technické normy pro nábytek

1 – překlad, 2 – převzetí v angličtině, 9 – vyhlášení ve věstníku UNMZ

Označení

Rok

Třídicí znak

Název

 

ČSN EN 1022

2006

910 234

Nábytek bytový - Sedací nábytek - Hodnocení stability

9

 ČSN EN 1728 oprava1
(91 0235)

2001

2013

910 235

Nábytek bytový - Sedací nábytek - Zkušební metody pro stanovení pevnosti a trvanlivosti

1

ČSN EN 597-1

1996

910 236

Nábytek - Hodnocení zápalnosti matrací a lůžek s pevným čalouněním - Část 1: Zdroj zapálení - žhnoucí cigareta

1

ČSN EN 597-2

1996

910 236

Nábytek - Hodnocení zápalnosti matrací a lůžek s pevným čalouněním  - Část 2: Zdroj zapálení - ekvivalent plamene zápalky

1

ČSN EN 14749

2006

910 240

Bytový a kuchyňský úložný nábytek a pracovní desky - Bezpečnostní požadavky a metody zkoušení

1

ČSN P

CEN/TS 16209

2011

910 269

Nábytek - Klasifikace vlastností povrchů nábytku

9

ČSN EN 13722

2005

910 273

Nábytek - Stanovení lesku povrchu

9

ČSN EN 12721

2009

910 278

Nábytek - Hodnocení odolnosti povrchu proti působení vlhkého tepla

1

ČSN EN 12720

2009

910 280

Nábytek - Hodnocení odolnosti povrchu proti působení studených kapalin

1

ČSN EN 12722

2009

910 287

Nábytek - Hodnocení odolnosti povrchu proti působení suchého tepla

1

ČSN EN 13721

2005

910 288

Nábytek - Stanovení povrchového odrazu

9

 

Evropské technické normy pro nábytek

1 – překlad, 2 – převzetí v angličtině, 9 – vyhlášení ve věstníku UNMZ

Označení

Rok

Třídicí znak

Název

 
ČSN EN 15185 2011 910 289 Nábytek - Hodnocení odolnosti povrchu proti oděru 9
ČSN EN 15186 2012 910 290 Nábytek - Hodnocení odolnosti povrchu proti poškrábání 9
ČSN EN 15187 2007 910 291 Nábytek - Hodnocení účinku vystavení světlu 9
ČSN EN 15570 2008 910 295 Kování pro nábytek - Pevnost a trvanlivost závěsů a jejich součástí - Závěsy se svislou osou otáčení  9
ČSN EN 12520  2010  910 602 Nábytek - Pevnost, trvanlivost a bezpečnost - Požadavky pro domácí sedací nábytek 9
ČSN EN 747-1 2013 910 603 Nábytek - Patrová lůžka a vysoká lůžka do interiérů - Část 1: Požadavky na bezpečnost, pevnost a trvanlivost 1
ČSN EN 747-2 2013 910 603 Nábytek - Patrová lůžka a vysoká lůžka do interiérů - Část 2: Zkušební metody 1
ČSN EN 1129-1 1997 910 605 Nábytek - Sklápěcí postele - Bezpečnostní požadavky a zkoušení - Část 1: Bezpečnostní  požadavky 1
ČSN EN 1129-2 1997 910 605 Nábytek - Sklápěcí postele - Bezpečnostní požadavky a zkoušení - Část 2: Zkušební metody 1
ČSN EN 716-1
zrušena 2013
nahrazena 
ČSN EN 716-1 + A1
2008 910 606 Nábytek - Dětské postýlky a skládací postýlky pro bytové použití - Část 1: Bezpečnostní požadavky 1
ČSN EN 7162 
zrušena  2013
nahrazena

ČSN EN 716-2 + A1
2008 910 606 Nábytek - Dětské postýlky a skládací postýlky pro bytové použití - Část 2: Zkušební metody 1
ČSN EN 12227 2011 910 607 Dětské ohrádky pro domácí použití - Bezpečnostní požadavky a metody zkoušení 9

 

Evropské technické normy pro nábytek

1 – překlad, 2 – převzetí v angličtině, 9 – vyhlášení ve věstníku UNMZ

Označení

Rok

Třídicí znak

Název

 
ČSN P ENV 14443 2005 910 608 Bytový nábytek - Sedací nábytek - Metody zkoušení pro stanovení trvanlivosti čalounění 9
ČSN EN 12727 2001 910 645 Nábytek - Pevně zabudované řady sedadel - Zkušební metody a požadavky na pevnost a trvanlivost  9
ČSN EN 14703 2007 910 646 Nábytek - Spoje pro nebytový sedací nábytek spojený navzájem do řady - Požadavky na pevnost a metody zkoušení 9
ČSN EN 15373  2007 910 650 Nábytek - Pevnost, trvanlivost a bezpečnost - Požadavky na sedací nebytový nábytek 9
ČSN EN 15372 2008 910 651 Nábytek - Pevnost, trvanlivost a bezpečnost - Požadavky na nebytový stolový nábytek 9
ČSN EN 12521 2010 910 802 Nábytek - Pevnost, trvanlivost a bezpečnost - Požadavky pro domácí stoly  9
ČSN EN 13150 2001 910 924 Pracovní stoly pro laboratoře - Rozměry, bezpečnostní požadavky a zkušební metody 9
ČSN EN 14056 2003 910 930 Laboratorní nábytek - Doporučení pro konstrukční řešení a instalaci 9
ČSN EN 14727 2006 910 935 Laboratorní nábytek - Úložný nábytek pro laboratoře - Požadavky a metody zkoušení 9

 

Evropské technické normy pro nábytek

1 – překlad, 2 – převzetí v angličtině, 9 – vyhlášení ve věstníku UNMZ

Označení

Rok

Třídicí znak

Název

 
ČSN EN 1334 1998 911 015 Nábytek bytový - Postele a matrace - Metody měření a doporučené tolerance 1
ČSN EN 1957 2004 911 016 Bytový nábytek - Postele a matrace - Metody zkoušení pro stanovení funkčních charakteristik 1
ČSN EN 1130-1 1998 911 020 Nábytek - Koše a kolébky pro bytové použití - Část 1: Bezpečnostní požadavky 2
ČSN EN 1130-2 1998 911 020 Nábytek - Koše a kolébky pro bytové použití - Část 2: Zkušební metody 2
ČSN EN 15706 2009 911 040 Kování pro nábytek - Pevnost a odolnost kování u posuvných dveří 9
ČSN EN 15828 2011 911 041 Nábytkové kování - Pevnost a trvanlivost závěsů a jejich součástí - Vzpěry a závěsy s vodorovnou osou otáčení 9
ČSN EN 16014 2012 911 042 Nábytkové kování - Pevnost a trvanlivost uzamykacích mechanismů 9
ČSN EN 15939 2012 911 043 Nábytkové kování - Pevnost a únosnost zařízení pro připevnění na stěnu 9

 

Evropské technické normy pro nábytek

1 – překlad, 2 – převzetí v angličtině, 9 – vyhlášení ve věstníku UNMZ

Označení

Rok

Třídicí znak

Název

 

ČSN EN 1335-1

2000

911 101

Kancelářský nábytek - Kancelářské židle pracovní - Část 1: Rozměry - Stanovení rozměrů

9

ČSN EN 1335-2

2009

911 101

Kancelářský nábytek - Kancelářské židle pracovní - Část 2: Bezpečnostní požadavky

9

ČSN EN 1335-3

2009

911 101

Kancelářský nábytek - Kancelářské židle pracovní - Část 3: Metody zkoušení

9

ČSN EN 527-1

2011

911 105

Kancelářský nábytek - Pracovní stoly - Část 1: Rozměry

9

ČSN EN 527-2

2005

911 105

Kancelářský nábytek - Pracovní stoly a desky - Část 2: Mechanické bezpečnostní požadavky

1

ČSN EN 527-3

2005

911 105

Kancelářský nábytek - Pracovní stoly a desky - Část 3: Metody zkoušení pro stanovení stability a mechanické pevnosti konstrukce

1

ČSN EN 13761

2003

911 110

Kancelářský nábytek - Židle pro návštěvy

9

ČSN EN 14073-2

2005

911 115

Kancelářský nábytek - Úložný nábytek - Část 2: Bezpečnostní požadavky

1

ČSN EN 14073-3

2005

911 115

Kancelářský nábytek - Úložný nábytek - Část 3: Metody zkoušení pro stanovení stability a pevnosti konstrukce

9

ČSN EN 14074

2005

911 116

Kancelářský nábytek - Stoly, pracovní desky a úložný nábytek - Metody zkoušení pro stanovení pevnosti a odolnosti pohyblivých částí

9

 

Evropské technické normy pro nábytek

1 – překlad, 2 – převzetí v angličtině, 9 – vyhlášení ve věstníku UNMZ

Označení

Rok

Třídicí znak

Název

 
ČSN EN 1023-1 1998 911 220  Kancelářský nábytek - Dělicí příčky - Část 1: Rozměry 2
ČSN EN 1023-2 2001 911 220 Kancelářský nábytek - Dělicí příčky - Část 2: Mechanické bezpečnostní požadavky 9
ČSN EN 1023-3 2001 911 220 Kancelářský nábytek - Dělicí příčky - Část 3: Zkušební metody 9
ČSN EN 14434 2010 911 230 Nástěnné tabule pro vzdělávací zařízení - Ergonomické, technické a bezpečnostní požadavky a metody zkoušení 9
ČSN EN 1729-1 2007 911 710 Nábytek - Židle a stoly pro vzdělávací instituce - Část 1: Funkční rozměry  9
ČSN EN 1729-2 2012 911 710 Nábytek - Židle a stoly pro vzdělávací instituce - Část 2: Bezpečnostní požadavky a metody zkoušení 9
ČSN EN 581-1 2006 913 010 Venkovní nábytek - Sedačky a stoly pro kempování, domácí a další použití - Část 1: Základní bezpečnostní požadavky 1
ČSN EN 581-2 2009 913 010 Venkovní nábytek - Sedací a stolový nábytek pro kempinkové použití, pro použití v domácnostech i veřejných jednacích prostorách - Část 2: Mechanické bezpečnostní požadavky a zkušební metody sedacího nábytku 9
ČSN EN 581-3 2007 913 010 Venkovní nábytek - Sedací a stolový nábytek pro kempinkové použití, pro použití v domácnostech i veřejných jednacích prostorách - Část 3: Mechanické bezpečnostní požadavky a zkušební metody stolového nábytku 9Nově zavedené normy 
 
ČSN EN 13759  Nábytek - Polohovací mechanismy pro sedací nábytek a rozkládací pohovky - zkušební metody - 2012

ČSN EN  1730 (91 0225)   Nábytek - Stoly - Metody zkoušení pro stanovení stability, pevnosti a trvanlivosti -  2013  

ČSN EN  716 -1 +A1 (91 0606) Nábytek - dětské postýlky a skládací postýlky pro bytové použití - část 1. Bezpečnostní požadavky - 2013  

ČSN EN  716 -2 +A1 (91 0606) Nábytek - dětské postýlky a skládací postýlky pro bytové použití - část 2. Zkoušení - 2013  

ČSN EN 16122 (91 0413) Bytový a nebytový nábytek - Zkušební metody pro stanovení pevnosti, trvanlivosti a stability - 2013

ČSN EN 16337 (910214) Nábytkové kování - Pevnost zařízení pro připevnění polic -2013

ČSN EN 1728 (91 0235) Oprava 1: Nábytek - Sedací nábytek - Metody zkoušení pro stanovení pevnosti a trvanlivosti  -2013

ČSN EN 16139 (910650) Nábytek - Pevnost trvanlivost a bezpečnost - Požadavky na nebytový sedací nábytek - 2013 (nahradila ČSN EN 15373 /2007/ a ČSN EN 13761 /2003/

ČSN EN 16121 (91 0413) Nebytový úložný nábytek - Požadavky na bezpečnost, pevnost, trvanlivost a stabilitu -2013

  


 


České technické normy platné pro nábytek:
 

Označení

Rok vydání

Třídicí znak

Název

ČSN 91 0000

2005

910 000

Nábytek - Názvosloví

ČSN 91 0001

2007

910 001

Dřevěný nábytek - Technické požadavky

ČSN 91 0015

2011

910 015

Čalouněný nábytek - Základní ustanovení

ČSN 91 0030

1984

910 030

Nábytek. Kovový nábytek. Základní ustanovení

ČSN 91 0100

2006

910 100

Nábytek - Bezpečnostní požadavky

ČSN 91 0102

2006

910 102

Nábytek - Povrchová úprava dřevěného nábytku - Technické požadavky

ČSN 91 0270

1987

910 270

Nábytek. Zkoušení povrchové úpravy nábytku. Základní a společná ustanovení

ČSN 91 0271

1987

910 271

Nábytek. Metoda odběru a přípravy vzorků pro stanovení vlastností povrchu

ČSN 91 0272

1992

910 272

Nábytek. Zkoušení povrchové úpravy nábytku. Hodnocení vzhledových vlastností

ČSN 91 0274

1987

910 274

Nábytek. Metody zjišťování tloušťky nátěru

 

Označení

Rok vydání

Třídicí znak

Název

ČSN 91 0275

1987

910 275

Nábytek. Metody zjišťování tvrdosti povrchu

ČSN 91 0276

1987

910 276

Nábytek. Metoda zjišťování odolnosti povrchu proti oděru

ČSN 91 0277

1987

910 277

Nábytek. Zkoušení povrchové úpravy nábytku. Metody zjišťování odolnosti povrchu proti úderu

ČSN 91 0279

1987

910 279

Nábytek. Metody zjišťování odolnosti povrchu proti změnám teploty

ČSN 91 0281

1987

910 281

Nábytek. Metoda zjišťování přilnavosti nátěru

ČSN 91 0282

1987

910 282

Nábytek. Metody zjišťování světlostálosti povrchu

ČSN 91 0283

1987

910 283

Nábytek. Zkoušení povrchové úpravy nábytku. Metoda zjišťování pórovitosti nátěru

ČSN 91 0284

1987

910 284

Nábytek. Zkoušení povrchové úpravy nábytku. Metoda zjišťování odolnosti povrchu proti žáru hořící cigarety

ČSN 91 0285

1987

910 285

Nábytek. Zkoušení povrchové úpravy nábytku. Metoda zjišťování odolnosti povrchu proti vlivům povětrnosti

ČSN 91 0286

1987

910 286

Nábytek. Zkoušení povrchové úpravy nábytku. Metody zjišťování korozní odolnosti nátěrů a kovových povlaků na kovových podkladech

 

Označení

Rok vydání

Třídicí znak

Název

ČSN 91 0412

2011

910 412

Úložný nábytek - Technické požadavky

ČSN 91 0604

1986

910 604

Nábytek. Čalouněný sedací nábytek. Technické požadavky

ČSN 91 0611

1988

910 611

Nábytek. Křesla a pohovky. Základní rozměry

ČSN 91 0612

1991

910 612

Nábytek. Dětský sedací nábytek bytový. Základní rozměry

ČSN 91 0620

1981

910 620

Nábytek. Židle. Funkční rozměry a způsoby měření

ČSN 91 0630

1984

910 630

Nábytek. Pracovní sedadla. Rozměry

ČSN 91 0801

1986

910 801

Nábytek. Stolový nábytek. Technické požadavky

ČSN 91 0811

1991

910 811

Nábytek. Dětský stolový nábytek bytový. Základní rozměry

 

Označení

Rok vydání

Třídicí znak

Název

ČSN 91 0820

1991

910 820

Nábytek. Jídelní stoly. Rozměry

ČSN 91 1001

1986

911 001

Nábytek. Postele. Technické požadavky

ČSN 91 1004

1986

911 004

Nábytek. Čalouněný lehací nábytek. Technické požadavky

ČSN 91 1010

1988

911 010

Nábytek. Lehací nábytek. Základní rozměry

ČSN 91 1011

1988

911 011

Nábytek. Matrace pro lehací nábytek. Základní rozměry

ČSN 91 1014

1990

911 014

Nábytek. Matrace pro dětský lehací nábytek. Základní rozměry

ČSN 91 1570

1974

911 570

Nábytek bytový. Matrace pro lůžka. Základní ustanovení

ČSN 91 3001

2008

913 001

Nábytek pro venkovní použití - Zahradní nábytek - Technické požadavky

 

Připravované normy:

 

ČSN EN 15372 Nábytek - pevnost, trvanlivost a bezpečnost - Požadavky na nebytové stoly - 2014