NIS
Nábytkářský informační systém

Metodika nákupu nábytku


USNESENÍ VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY ze dne 14. června 2010 č. 465 k Pravidlům uplatňování environmentálních požadavků při zadávání veřejných zakázek a nákupech státní správy a samosprávy Vláda schválila:

Usnesení vlády č.465.pdf

 

Metodiku pro nákup nábytku, obsaženou v části III příloze č. 1 materiálu č.j. 1698/09 od 1. listopadu 2010 v jimi řízených organizacích při zadávání veřejných zakázek podle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách nebo přímých nákupech, jejichž předmětem může být dodávka, instalace a použití výrobku a služeb ve vybraných oblastech definovaných v Pravidlech. Dále pravidelně aktualizovat znění Metodik a seznam výrobků označených ekoznačkami „Ekologicky šetrných výrobek“ a „The Flower“, veřejně přístupný na internetových stránkách Ministerstva životního prostředí. Dále doporučuje hejtmanům, primátorovi hlavního města Prahy, primátorům statutárních měst a starostům obcí, aby v jimi řízených organizacích postupovali podle Metodik, a aby v jimi řízených organizacích upřednostňovali při zadávání veřejných zakázek podle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, nebo přímých nákupech výrobků a služeb, jež nepokrývají Metodiky, výrobky a služby označené ekoznačkou (např. „Ekologicky šetrný výrobek“, „The Flower“ (Květina), „Der Blaue Engel“ (Modrý anděl), „Nordic Swan“ (Severská labuť) apod.).

Metodika pro nákup nábytku.pdf


Rozhodnutí Komise EU 2009/894/ES
(viz úřední věstník Evropské unie)  --- ZDE ---


Rozhodnutí Komise ze dne 30. listopadu 2009, kterým se stanoví ekologická kritéria pro udělování ekoznačky Společenství dřevěnému nábytku 2009/894/ES, pod číslem K(2009) 9522 uvádí kromě nebezpečných látek R-vět i požadavky na únik volného formaldehydu (viz kapitola Nebezpečné látky a odéry - formaldehyd a Ekologický nábytek - metodika pro nákup nábytku).

 

Metodika pro nákup nábytku - je definována Souvisejícími zákony a Souvisejícími vyhláškami, jež jsou uvedeny v části: Závazné předpisy.