NIS
Nábytkářský informační systém

Zkoušení


Závaznost norem a specifika zkoušení naleznete v části Základní požadavky - Zkoušení >>>


Typy zkoušek:

Čl. 6.2.3  Zkouška trvanlivosti ve vertikálním směru

Síly dle tabulky působí přes zatěžovací podložku ø100 mmna bod ve středu 100 od hrany na straně nejpravděpodobnějšího poškození v 10 000 cyklech.

Podmínky zkoušky dle ČSN EN 1730.Čl. 6.2.4 Zkouška trvanlivosti ve vertikálním směru 
 

 Vertikální síla F  dle tabulky působí přes zatěžovací podložku ø100 mm50 mmod hran v rohu pracovní plochy v místě nejpravděpodobnějšího poškození v 10 000 cyklech.

Podmínky zkoušky dle ČSN EN 1730.


Použité normy:

ČSN EN 14749 Bytový a kuchyňský úložný nábytek a pracovní desky - Bezpečnostní požadavky a metody zkoušení

 

ČSN EN 1730  Bytový nábytek - Stoly - Metody zkoušení pro stanovení pevnosti, trvanlivosti a stability