NIS
Nábytkářský informační systém

Lůžko


V dalších podsekcích je uveden souhrn různých atributů, které ergonomii odpočinku na lůžku ovlivňují.    
 

Všichni lidé, ať slovutní vědci, experti, akademici, politici či snad i pan prezident, sní své malé i velké sny v posteli. Mnohý dobrý, ale často i špatný, ba dokonce i zlý nápad vznikl právě v bezesné noci. V posteli vzniká a utváří se náš život, naše radosti, smuky, ale i politika. Mohl být snad vladař milosrdný, když se mizerně vyspal a provázel ho stres? Jenže jak ale poznat co je dobrá postel? To se dnes bohužel seriózně stále neví.

 

Příčinou uváděného stavu je nejen "trapnost financovat vědu o posteli", kterou přece zná každý, ale zejména interdisciplinární povaha problematiky, v níž si každý obor střeží svoji vědeckost. Další bariérou mohou být náklady výzkumů, které Nobelovu cenu asi nezískají. Jinak také ovšem vidí problém lůžka ortopedie, jinak interna, neurologie, fyziologie, ergonomie, jinak obchodníci, jinak truhláři, čalouníci, výrobci pěn či výrobci konstrukčních desek, textilních látek, roštů lůžek a nábytkového kování. Tato situace mnoha osobních zájmů vytváří velký prostor pro různé teorie „zdravého spánku" a dává křídla nejen výrobcům pěnových materiálů, ale i švindlu, který pramení z absence seriózního výzkumu v této oblasti. 

 

Tvorba lůžka je obestřena mnoha marketingovými fabulacemi a často účelově využitými ortopedickými doporučeními. Dnes úspěšně prosperují různá centra zdravého spánku, jejichž smyslu by mexický indián po staletí blaženě usínající v závěsném lůžku Hamak stěží porozuměl. V obchodních průzkumech většina oslovených českých respondentů jednoznačně prohlašuje, že základem dobrého spánku je lůžko. Je to ale pravda? Není. Již v pohádce Jana Wericha o chytré Horákyni bylo zjištěno, že nejsladší na světě není med, ale spravedlivý spánek a nezávisle potvrzeno pohádkou o princezně, která „spala na hrášku“. Jinak řečeno, rozhodujícím faktorem kvalitního spánku je psychický stav člověka. Provází–li člověka stres, obavy, přemíra práce, či potíže s partnerem nepomůže mu žádné „ortopedické" ani levitující „super lůžko" ba ani lůžko plněné vodou z Lurd. Je–li v žargonu mladé generace řečeno, že je „happy“, nepřekáží mu v krásném spánku u táboráku ani kámen pod ledvinou, zejména je–li tam i Ona nebo On.

 

  

                                              

 Obr. 1: Doporučovaná matrace a správná poloha pro uvolnění páteře ve spánku 

 

Když Bůh stvořil člověka, dal mu k dispozici ramenní kloub, kyčelní kloub a lýtko, dále lopatky, pánev a patu. Kdyby chtěl jinak, dal by mu i ortopedickou matraci a doplnil ji návodem na užívání. Kdyby tak učinil, možná by lidstvo ani nevzniklo, neboť na "tekutých píscích" ortopedické matrace by ztratil glanc i ďábel. Po celá staletí byla matrace tvrdá a člověk se opíral o základní oporné body skeletu proto, aby během spánku neutláčel vnitřní orgány a distribuční sítě, které jsou rozhodujícím faktorem dobré regenerace organismu.Samostatnou kapitolou je spánek seniorů, který má mnoho individuálních specifik. Například lidé se srdečními potížemi spí v polosedě, aby byla podpořena plicní ventilace a lůžko bez polohování je pro ně nevhodné.
 


                                                                    Obr. 2: Poloha na zádech 44 %, na břichu 6 % populace

  

Stále více zákazníků pod vlivem reklamy preferuje pohodlnou „ ortopedickou matraci“, která „léčí sama. Bolesti zad ale žádné lůžko nevyléčí. Jeho specificky „výhodné“ vlastnosti ale mohou při dlouhodobém používání ležícímu spíše uškodit. Stalo se zažitým klišé, že krásná dáma spí na boku s rovnou páteří a tělem rovnoměrně podepřeným matrací. Je to ovšem správná interpretace dobrého spánku? Je asi nutno seriózně říci, že spíše ne. Na místě je vyslovit i podezření zda bolesti zad a potíže spánku nerostou úměrně s počtem tzv. „zdravých“ lůžek na trhu. Úspěšně lze polemizovat o vhodnosti „ortopedické“ konstrukce lehací plochy lůžka pro člověka relativně zdravého, bez závažných potíží. V příměru lze konstatovat, že kolenní ortéza je při sportu velmi prospěšná, ale současně není žádný důvod s ní spát. Kýlní pás je také velmi užitečný, ovšem jen pro člověka, který má problémy s kýlou. Mnohé deklarované zdravotní vlastnosti lůžek mohou být pro část populace provázeny možnými riziky, tak jako při nadužívání léků. Problémy vytvořené přehnanou péčí o jednu část těla se mohou projevit až po delší době užívání věci. Negativní projevy pak mohou být symptomaticky diagnostikovány jako příčina špatného sezení, ale mohou být i důsledkem „zdravého“ lůžka. 

Při návrhu konkrétního lůžka je nutné respektovat, že jiné lůžko vyhovuje v mládí, jiné v produktivním a jiné v postproduktivním věku. Jiný způsob spaní vyžaduje kardiak, jiné babka skautka, jiné člověk po operaci ledvin a vnitřních orgánů, jiné obézní člověk nebo mladý, „zdravě“ se stravující laureát na osteoporózu. Na druhé straně jsou masově konzumovány zaručené rady odborníků, kteří doporučují nosit kýlní pás, jakkoliv tento pás příjemce rady vůbec nepotřebuje. Výrobci úspěšně těží z masy důvěřivců, kteří si nechají dobře poradit, koupí si omlazující lůžko, lůžko proti geopatogenní zóně, proti roz točům, bakteriím a snad i proti uřknutí zlé baby. S úspěšností lze tvrdit, že 95 % zdravé populace žádné speciální lůžko nepotřebuje. Většina zdravé populace ale věří v „ortopedické lůžko“. Toto „placebo“ lze koupit za minimální mzdu nebo i za dvousetnásobek.info 

 

Cesta do pekel je dlážděna dobrými úmysly"info
                    


SHRNUTÉ DOPORUČENÍ PRO VÝBĚR MATRACE

 

V proměně věku je pro nás rozhodující zejména nábytek lehací. V jednoduchosti lze říci, že lůžko slouží k uspokojení základních biologických potřeb: spánek, strava a sex. Lůžko neslouží jen ke spánku, ale i pro zábavu a práci. Požadavky na lůžko jsou proto individuální, ale přesto je lze obecně rozdělit podle věkových či spíše zdravotních charakteristik člověka.

 

Matrace pro malé děti mají být tuhé a splňovat vyhláškami stanovená hygienická kritéria. Jejich materiály musí splňovat speciální atesty. Pro děti je doporučena vzdušná, tvrdší podložka umožňující trénink a snímatelné, čistitelné potahy.

 

Pro předškolní a školní věk je lůžko současně i pracovní plochou a inspirací pro hry. Proto lze akceptovat dělenou matraci s mobilními polštáři pro rozvoj kreativity dětí a dobrou čistitelnost lehací plochy. Důležité je větrání lůžkovin, protože děti hýří aktivitou a dobrou tvorbou metabolického tepla, kterou provází potivost a rozvoj biologických činitelů.

 

Pro mladé juniory se zdravým kosterním skeletem a nepoškozenými opěrnými body (rameno, kyčel, koleno - lýtko) je vhodné tvrdší lůžko a to i s ohledem na snadnou motoriku těla, která reguluje jejich vyšší tvorbu bazálního tepla. Nevhodné jsou proto viskoelastické pěny, které potivost juniorů na lůžku zvyšují.

 

Pro střední generaci lze doporučit tvrdší matraci, ale rozhodující je tělesná dispozice a pohlaví uživatele. U drobnějších osob je vhodná samozřejmě matrace měkčí. V případě ortopedických potíží lze začít uvažovat o matraci s rovnoměrnějším rozložením tlaku. Tato matrace ale může vedle pozitiv pro zádové svaly či páteř nevhodně působit na vnitřní orgány těla, omezovat motoriku na lůžku a zvyšovat potivost uživatele. Preventivní užívání speciální matrace je stejně tak škodlivé, jako preventivní užívání acylpyrinu.

 

Pro seniory lze doporučit tvrdší matraci umožňující dobrou motoriku na lůžku (termoregulace těla), která je opatřena měkčím povrchem (povrchové rozložení tlaku - stárnutí cévního systému. Upřednostněn je dobrý tepelný komfort (ztráta účinné tvorby bazálního tepla staršími seniory).

 

 

A) Trénink

Pro děti kojeneckého a předškolního věku je určena tvrdší tuhá plocha matrace, která napomáhá dobrému vývoji tělesného skeletu i páteře. Pro mladé lidi je vhodný trénink na tvrdé matraci. Žádná matrace ale nenahradí pohyb, který je jedinou prevencí proti bolestem zad. Tvrzení že matrace léčí, je nepravdivé. Z hlediska vývoje dítěte a hygieny lze akceptovat i dělenou matraci. Vhodně umístěný přechod dělených matrací není pro děti a pubescenty na závadu. Nízká hmotnost matrací umožňuje nejen jejich sanitární údržbu (větrání na slunci, zbavení prachu), ale i tvůrčí hry dětí, nezbytné pro rozvoj jejich osobnosti (stavby, hry apod.).

 

B) Udržení kondice

Produktivní, zdravá část populace, která má dostatek pohybových aktivit nepotřebuje žádnou speciální matraci. Matrace musí ovšem respektovat tělesnou hmotnost a rozdílnost stavby těla mužů a žen. Na rozdíl od mladé generace lze u středního věku akceptovat mírné změkčení bodových tlaků pomocí povrchových vrstev. Zónování je vhodné zejména v konkrétních případech somatických zvláštností - například nadváhy, vad páteře, onemocnění nebo úrazu, ale spíše na základě doporučení lékaře. Pro aktivní seniory je vhodnější tvrdší matrace se změkčeným povrchem, která neomezuje motorické pohyby na lůžku a umožňuje zapření rukou při vstávání. Tepelný komfort lze zlepšit povrchovou vrstvou z viskoelastické pěny, která má velký teplený odpor (hřeje) a odlehčuje bodový tlak.

 

C) Péče

Speciální lůžka jsou určena pro osoby, které mají definovaný zdravotní problém. V těchto případech je nutno konzultovat matraci s ošetřujícím lékařem, který zná podrobně zdravotní stav pacienta. Nemocniční lůžka jsou podrobována klinickým zkouškám pro převažující nebo speciální účel použití. Specifické požadavky pro zdravotnická a pečovatelská zařízení jsou: nepropustnost tekutin potahovým materiálem matrace, paropropustnost potahu, čistitelnost propařováním a povrchová údržba desinfekčními prostředky. Pro zdravotnický personál je nutné zvýšit konstrukční výšku lehací plochy z důvodu snadnější obsluhy pacientů a lůžka. Povinná je snížená hořlavost čalounických materiálů, viz vyhláška MVČR 23/2008. Lidem, kteří se pohybují na vozíku a imobilním seniorům hrozí nebezpečí proleženin (dekubity). Vhodnější je proto tužší matrace umožňující snadnou motoriku těla. Při neměnné poloze je zpravidla nutná antidekubitní matrace. Problematika spánku hendikepovaných osob je zdůrazněna nepohyblivostí končetin, které běžnému člověku umožňují snadný pohyb na matraci a zajišťují jeho stabilitu na lůžku.

 

                                                                                                                                                                                                     i  nfo

 Melatonin je hormon, jehož nedostatek způsobuje problémy se spánkem a deprese.

Autorem textu je Doc. Ing. Dr. Petr Brunecký 2012

Pěnové materiály mění svoje mechanické vlastnosti (tvrdost a odpor proti stlačení) a měknou. Po určité době užívání se změní vlastnosti matrace oproti počátečnímu stavu.

Pomocí kombinace materiálů lze vytvořit výrobek přiměřené kvality při hodnotově nižších materiálových vstupech.

Podkládání polštářkem je vhodné při krátkém odpočinku, ve spánku není s ohledem na motoriku těla reálné.

Základní metabolické teplo vytvářené tělem.

Tvorba tepla spojená s tvorbou energie při pohybu člověka

Jokl, M. Zdravé obytné a pracovní prostředí

Jokl, M. Teorie vnitřního prostředí budov

Difuse probíhá u propustných membrán na základě rozdílných koncentrací na vnější a vnitřní straně membrány.  Neexistuje syntetický materiál schopný odvádět vlhkost pouze jedním "ideálním" směrem ven.

Za noc tato hodnota představuje asi půl litru vody, což je reálné jen v horečnatém stavu nebo při stresu.

Není žádná metodika pro zkoušení ortopedických matrací. Zkouší se výhradně materiálové vlastnosti. Lůžka speciálního určení (nemocnice apod.) jsou podrobována klinickým testům.

Prostá metoda založená na změně váhy simulačních vzorků před spánkem a po spánku.

Pobytové místnosti jsou u nás přetápěny na 24 C° někdy i více. Souvisí to částečně i s vyhláškou MZ č.6/2003, která stanovuje teplotu kulového teploměru Tg v létě 24,0±2,0 C°. V zimě 22,0±2,0 C°. Pokojová teplota je sice cca o 2 C° nižší než Tg, nicméně tato doporučená teplota v létě představuje až 24 C° vzduchu, v zimě až 22 C°, což je pro spaní nevhodné.

Strožok = Strohsack,  německy slaměný pytel.

Kniha Ježíš, syn Širachův a pak v esejích Samuela Johnsona - in Hrátky s příslovími Bratršovská, Z. Hrdlička F.

Chemické radikály se mění i na biologické radikály

Ortopedické lůžko - nesprávné marketingové označení (klamavá reklama). Lůžka nejsou testována na ortopedické schopnosti, nejsou prováděny nutné klinické zkoušky, ověřovány jsou jen materiálové charakteristiky.

Doc. Dr. Ing. Petr Brunecký 2012