NIS
Nábytkářský informační systém

Opravy nábytku


Ještě se najde sem tam nějaká stará lenoška, v níž je sladko posedět; ale co provádějí naši bytoví architekti a truhláři, je jim vnuknuto patrně nějakou skrytou nenávistí k pokojným a usedlým hodnotám života; prostě na tom nelze sedět.

K. Čapek:  Sloupky „Chci si sednout“ 1924

 

Pod pojmem renovací dřevěných výrobků chápeme obnovení, upravení, opravu výrobku nebo zlepšení jeho užitných parametrů, přičemž není závazné zachování jeho původního vzhledu. Je-li renovace prováděna firmou, musí mít renovovaný výrobek vlastnosti obvyklé, tedy jeho užitné parametry musí být v souladu s příslušnými technickými předpisy – normami.

Odlišným úkolem je restaurování výrobků, kdy jsou za použití speciálních restaurátorských technik výrobky uváděny do původního stavu tak, jak byly původními postupy a materiály zhotoveny. Tyto techniky nejsou předmětem publikace, protože jsou řemeslně i umělecky náročné a pro laika v domácnosti, bez řádné výbavy a znalostí, těžko aplikovatelné.