NIS
Nábytkářský informační systém

Přírodní minerální materiály


Azbestosinek – z něhož se získává nerostné vlákno, je nehořlavý. Osinek je společné označení pro jemné, vláknité, žárovzdorné a chemicky odolné nerosty křemičitanového typu. Azbestová vlákna schopná spřádání se uvolňují mechanicky drcením, odsáváním kamene a vytřásáním písku. Dalším zpracováním se uvolňují svazky vláken, z nichž se oddělují jednotlivá vlákna. Vlákna používaná k předení jsou dlouhá 12 až 40 mm. Technologie výroby příze je velmi podobná způsobu spřádání mykané vlny. Tažnost vláken je přibližně stejná jako u lnu. Při výrobě přízí se azbestová vlákna často smíchávala s menším podílem bavlny nebo viskózové střiže. Tyto textilie se užívaly zejména tam, kde byl požadavek nehořlavosti materiálů. Začátkem 20. století bylo poprvé zaznamenáno nebezpečí azbestových vláken pro lidský organizmus, od roku 2005 platí zákaz zpracování pro všechny státy EU.

 

 Obr.č. 81 Azbestová vlákna