NIS
Nábytkářský informační systém

Lehací


LEHACÍ NÁBYTEK A ANTOPOMETRIE

Rozměry nábytku mají odpovídat obvyklým antropometrickým rozměrům a ergonomickým požadavkům.

 

S ohledem na zvětšení tělesných proporcí populace od posledního antropometrického měření z roku 1985 bude nutno na základě aktuálních měření cca 400 mužů a žen v roce 2010–2011 (zpracováno na MENDELU Brno) revidovat většinu rozměrových schémat vztahů člověk – nábytek. Druhým krokem bude revize rozměrových standardů a norem. Řešením této problematiky v oblasti nábytku může být zavedení již tradiční klasifikace používané oděvním průmyslem (XS, S, M, L, XL),info což by umožňovalo tvůrcům a především zákazníkům snadnější orientaci.

 

Výsledky antropometrickým měření byly s pomocí ergonomického software Tecnomatix Jack vyhodnoceny a porovnávány s údaji uváděnými v odborné literatuře a v rozměrových norách platných pro nábytek. Výsledky srovnání jsou obsaženy v následujícím tabulkovém srovnání. Současně jsou navrženy dle předběžných výsledků optimální rozměry pro židle, křesla (též pohovky) a nábytek lehací, které budou dále upřesňovány a verifikovány.

 

Doporučené členění rozměrové řady výšek člověka.
 


Tab. 1:
Legenda k obrázkům – zjišťování jednotlivých rozměrů lehacího nábytku

 

Poznámka 1: S ohledem na to, že antropometrická měření zachycují jen rozměry postav, bylo nutné pro stanovení rozměru lůžka určit jeho vhodné nadmíry vůči ležící osobě. Tyto rozměry stanovuje literatura (Panero, Zelnik a Dlabal) viz tabulka 1. Z rozměrů B, C byl učiněn průměr pro stanovení vhodné nadmíry a optimálního rozměru – viz obr. optimální rozměry.

 

Poznámka 2: antropometrické údaje jsou udávány v ideálním stavu – po zatížení.
 

 

                                  C 1 – DLABAL, S.: Nábytek, člověk, bydlení

                                  C 2 – Panero, J., Zelnik, M.: Rozměry lidského těla a vnitřního prostředí

Poznámka:

Postavy jsou znázorněny proto, aby byla dána přibližná představa prostoru, který potřebuje lidské tělo ve vztahu k ploše postele. Náčrtky jsou jen informativní. Polohy, které tělo zaujme ve spánku, mohou ve skutečnosti zabírat více prostoru, než je naznačeno.infoROZMĚRY LŮŽEK S APLIKACÍ ANTROPOMETRICKÝCH MĚŘENÍ Porovnání vyhodnocených rozměrů lehacího nábytku s normou ČSN 91 1010 a rozměry, které publikovali Ing.arch.S. Dlabal et.al., J.Panero a M.Zelnik. 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                info 


Text: Ing. Danica Káňová

S touto myšlenkou přišli autoři T. Teraoka, R. Mitsuya a K. Noro  a to na základě průzkumu komfortu sezení na židli  in.Vink, P. Comfort and design: principles and good practice

PANERO, J. - ZELNIK, M. Human dimension & interior space