NIS
Nábytkářský informační systém

Hlavní vady a náležitosti


Všeobecné požadavky úložného nábytku: Hlavní vady a náležitosti jsou převážně uvedeny ve všeobecné části o úložném nábytku viz: Všeobecné náležitostní požadavky úložného nábytku.

 


Nejčastější vady nábytku

 • Nesoulad barvy a textury čelních ploch nábytkových sestav.
 • Nevhodné vysprávky a tmelení vad, odlišná světlostálost materiálů.
 • Nesprávné rozměrové a funkční řešení výrobku v rozporu s normami.
 • Kvalita opracování s důsledkem poranění rukou.
 • Nezajištění polic proti vysunutí nebo zvrtnutí. info
 • Nevhodné dimenzování polic vůči průhybu. info
 • Sesychání dřeva v interiéru, vznik trhlin a tvarových změn.
 • Nepřípustné vady materiálu (vypadavé suky, smolníky, dřeň).
 • Nedostatečná stabilita nábytku.
 • Nedostatečné dimenzování zásuvek a výsuvů. info
 • Nevhodná konstrukce a dimenzování nízkých skříněk (nášlap, sed).
 • Použití standardního skla ve výšce pod 900 mm.
 • Vady technologického opracování (oštípání, stopy po broušení aj.).
 • Velké průhyby zad skříní, skříněk a den zásuvek.
 • Viditelné plochy konstrukčních materiálu nejsou opatřeny dýhou, laminátem ap.


Montáž

Montáž musí být provedena v souladu s projektem. Nábytek musí být řádně ustaven tak, aby nebyla vlivem obvyklých činností porušena jeho stabilita a funkce.

 

Vestavěný nebo závěsný nábytek musí být přizpůsoben stavbě a začištěn tak, aby nebyly ovlivněny jeho užitné a estetické (vzhledové) vlastnosti.

 

Odstranění vad výrobku v reklamačním řízení musí být provedeno v souladu s projektem (nebo odsouhlaseným vzorkem) výrobku tak, aby nebyly porušeny jeho vzhledové a funkční vlastnosti.

 

 

Další náležitosti výrobku

Výrobek uváděný na trh musí být označen způsobem, který zaručuje trvalé a zřetelné uvedení identifikačních údajů o výrobci a výrobku, dle závazných právních předpisů.

 

Výrobce je povinen informovat spotřebitele o tom, jaká rizika a nebezpečí (pokud existují) mohou plynout z jiného, než obvyklého použití výrobku, nebo jeho neobvyklých vlastností.

 

Nezbytnou součástí výrobku je dle zákona návod na montáž, užívání výrobku nebo vestavných spotřebičů a příslušenství v českém jazyce.


Při uvedení na trh má být u nábytku zhotoveného z přírodního materiálu zákazník upozorněn na možnou barevnou proměnu povrchu některých méně světlo stálých dřevin.


Obal výrobku musí být v souladu se zněním právních předpisů, doplněn informací o způsobu likvidace obalu a dále řešen tak, aby při vybalování nábytku nemohlo dojít k poranění zákazníka.


Zabalený nábytek nebo jeho součást musí být označen orientačním údajem o své hmotnosti pro bezpečnou manipulaci ve skladech nebo zákazníkem po zakoupení zboží.

 


Prostorové požadavky

Nábytek má být v interiéru umístěn tak, aby uložené věci byly dobře přístupné a nebyly omezeny komunikační plochy bytu.

 

 Úložný prostor bez výsuvných prvků

Úložný prostor bez výsuvných prvků

 

Úložný prostor s výsuvnými prvky

Úložný prostor s výsuvnými prvky

 

 

Oboustranný úložný prostor bez výsuvných prvků

Oboustranný úložný prostor bez výsuvných prvků   

 

 Úložný prostor v předsíni   

Úložný prostor v předsíni