NIS
Nábytkářský informační systém

Technologie


Základní charakteristika technologického a výrobního procesu ve výrobě nábytku

 

V přechodu z řemeslné na průmyslovou výrobu měla technologie rozhodující vliv na inovace nábytku. Současným  rysem je  stále intenzivnější pronikání vědeckých a výzkumných poznatků do výrobních procesů. Nové poznatky vedly k inovačním změnám v oblasti materiálů, strojní techniky, organizace i řízení výroby a umožnily nové výrobní postupy s aplikací automatizovaných linek a numericky řízených obráběcích center. Na druhé straně nelze ale pominout ani klasické technologie, které umožňují vytvářet pestrou nabídku trhu, formou individuální produkce malých a středních firem.