NIS
Nábytkářský informační systém

Kostry


Kovové kostry jsou užívány zejména pro vytvoření pružicího základu sedáku, opěráku sedacího nábytku nebo lehací plochy, lze mezi ně zařadit i kostry pro sedadla dopravních prostředků. Jsou tvořeny spojováním a fixováním jednotlivých pružin popřípadě v kombinaci s jinými než kovovými materiály. Nejčastěji užívané jsou pružinové kostry typu Bonell. Kostry mohou plnit i funkci podnože. Kovové kostry skryté v čalounění nebo jejich části, které nejsou viditelné, většinou nemají povrchovou úpravu. Viditelné části se upravují poniklováváním, pochromováním nebo pigmentovými nátěrovými hmotami.

Pružné kovové výplety k vytváření nosných pružicích systémů, zejména u lůžkového nábytku, byly tvořeny již od druhé poloviny 19. století. Sestavy, kombinující různé velikosti pružin s využitím jak tlačných, tak tažných se staly prospěšnou náhradou, do té doby tvrdých nosných podkladů, zejména u lůžkového nábytku. Na území ČR došlo k jejich hromadné výrobě na přelomu 19. a 20. století, např. jedním z prvních výrobců byla firma Johann Rosler.

 

- pružinové kostry jako kompaktní celky vzájemně propojených pružin, tvořících jádro matrací byly patentovány v roce 1871 v Německu, panem Heinrichem Westphalem.

Klasické pružinové kostry jsou tvořeny pružicím jádrem ze šroubovitých tlačných pružin, umístěných v několika řadách (počet řad je dle požadovaného rozměru), které plní nosnou funkci. Dále ze šroubovitých tažných pružin, které spojují tlačné pružiny a z kovového obvodového rámu, který je připevněný na pružicí jádro pomocí ocelových sponek. Kostry se vyrábějí s jedním nebo dvěma obvodovými rámy nebo bez rámu. Použití obvodového rámu závisí na aplikaci kostry ve výrobku. Nejčastěji se používají pružinové kostry z nosných dvoukuželových a válcových pružin a kostry z nekonečného drátu. Pro dopravní prostředky se tvořily kostry z kuželových pružin.

 

Obr.č. 92 Pružinová kostra z kuželových pružin

 

Pružinové kostry musí být konstruovány tak, aby byly pružné, avšak ne tuhé. Musí mít dostatečnou nosnost, aby se žádná pružina při zatížení nestlačila docela. V místech hlavního zatížení může být stlačení na max. 50 až 60 % celkové výšky kostry. Vazba jednotlivých prvků musí být pevná. Ukončení nosných i spojovacích pružin a všech materiálů nesmí poškozovat izolační a tvarovací materiály.

Pružinové kostry z válcových nosných pružin se vyrábějí z patentovaného drátu o průměru Ø 1,3 až 2,0 mm. Pružiny nejsou zauzlovány a spojují se navzájem závěrnými oky. Kostry musí mít obvodový rám z obou stran (horní i spodní). Kostry jsou velmi měkké, pružné a málo nosné.

 

Obr.č. 93 Spojení tlačných pružin

 

 

Pružinové kostry z dvoukuželových pružin (Bonnel) se vyrábí z patentovaného drátu od Ø 1,8 až do Ø 2,4 mm.

První bonnellová pružina byla vyrobena již v roce 1808. Jádro je tvořeno dvoukuželovými tlačnými uzlovanými pružinami, jejichž jednotlivé řady jsou spojeny tažnou válcovou pružinou v celé délce kostry. Tlačné pružiny okrajové jsou připevněny do obvodového ocelového rámu kovovými sponami. Kostry větších rozměrů se zpevňují příčnými výztuhami z páskové oceli.

 

Obr.č. 94 Pružinová kostra typu BONNEL

 

Kostry mohou mít jeden nebo dva obvodové rámy (horní a spodní), které tuto konstrukci ztužují, nebo mohou být bez obvodového rámu. Zakončení pružinové kostry je buď bezrámové, nebo opletené spirálou na kratších koncích. Kostry jsou tužší (což také závisí na použitém průměru drátu a počtu vinutí), pružné a nosné.

 

 

Obr.č. 95 Pružinové kostry Bonnel

 

Obr.č. 96 Tvary pružin pro pružinové kostry

 

Provedení koster se rozlišuje:

 • dle použitého drátu a provedení povrchové úpravy
 • dle počtu pružin (počet pružin v závislosti na průměru pružiny)
 • dle výšky použitých pružin
 • dle počtu závitů pružin
 • dle volby zakončení pružinových jader
 • dle volby rozměrů pružinových koster (počet pružin)
 • dle půdorysného tvaru
 • dle užití obvodového pásku

Pružinové kostry z nekonečného drátu nemají pružicí jádro z jednotlivých pružin, ale jádro je vypleteno z jednoho kusu nekonečného drátu. Patentovaný drát přechází po vytvarování jedné tlačné neuzlované pružiny bez přerušení do vinutí druhé a postupně pak do dalších pružin, až je celé jádro vypleteno. Drát vytváří válcové pružiny střídavě levotočivé a pravotočivé. Užívá se průměrů drátů od Ø 1,4 až 1,6 mm. Nejmenší výška pružin je 80 mm. Okrajové pružiny jsou vyplétacím drátem nebo sponkami upevněny k ocelovému rámu. Kostra je nejlehčí z uvedených variant, je měkká a velmi pružná, používala se hlavně na nosné rošty lůžek.

 

 

Obr.č. 97 Kostra z nekonečného drátu

 

Pružinové kostry dvojité nebo zdvojené se používají zejména na hodnotné výrobky. Jedná se o dvě pružinové kostry spojené v jeden celek, které se liší průměrem drátu (např. Ø 1,8 mm a Ø 1,4 mm) a tedy tuhostí a pružností. V horní části se umísťují pružicí prvky nižší tuhosti, tedy menšího průměru drátu než ve spodní. Jde o zajištění stupně pružení, kdy měkčí prvky jsou umístěny blíže k uživateli.

Pružinové kostry samonosné – se uplatňují jako základ židlí nebo sedadel dopravních prostředků. Pružicí jádro je tvořeno uzlovanými kuželovými pružinami, které jsou vzájemně propojené na horní širší straně. Nosným prvkem, kterým se kostry připevňují k rámu kostry, jsou kolmo se překrývající ocelové pásky. Na tyto pásky jsou připevněny kuželové pružiny užší stranou.

Kostry kombinované – je vytváření pružicích systémů kombinací nestejných pružicích prvků. Častou variantou byla kombinace kuželových pružin s roštem z vlnitých pružin. Tato kombinace se užívala např. pro sedadla dopravních prostředků.

Nosné rošty jako nosný prvek základů sedadel a opěradel výrobků se používají pružné nebo pevné. Jsou vytvořeny kombinací materiálů dřevěných, kovových, textilních, pryžových a pryžotextilních. V podstatě jde o pevný dřevěný či kovový rám, který má vnitřní plochu vyplněnu materiály, které jsou připevněny k rámu pomocí kovových, kožených a později plastových úchytek, hřebíky apod.

Varianty vnitřní výplně rámů mohou být:

 • pevné popruhy, orientované jednosměrně nebo vzájemně křížené jednoduchým, zdvojeným nebo dvojitým popruhováním, v jednom nebo dvou směrech
 • pryžotextilní, obtexové nebo pružné tkané popruhy, jednosměrné nebo křížené
 • kombinace tažných pružin s pevnou nebo pružnou textilní výplní
 • kombinace vlnitých pružin s propletenými ztužujícími popruhy
 • kombinace kovových pásů s pružinami atd.
 • materiály na bázi dřeva

 

 

Obr.č. 98 Popruhové výplety koster

 

Pružinové kostry z taštičkových pružin se užívají zejména ve výrobě matrací. Jedná se o novodobý konstrukční prvek. Základ tvoří pružina stlačená do taštičky povětšinou z netkané textilie. Jejich předností je vysoká pružnost a nezávislá činnost jednotlivých pružin v konstrukci. Jádra koster složená z jednotlivých taštičkových pružin se standardně vyrábí ve dvojím provedení, to je bez zónové a zónové. Rozměry koster lze konstruovat bez omezení. Zpevnění jader koster z taštičkových pružin lze realizovat aplikací horní a dolní textilie. Zakončení jader koster může být bezrámové (standardní provedení – dostatečná pevnost) nebo s jedním rámem. Výška taštičkových pružin se běžně pohybuje v rozmezí 75 – 180 mm, provedení pružin je 4, 5 nebo 6 závitové, o průměru pružiny 58,5 – 67 mm. Taštičkové pružiny se běžně zhotovují z drátu o průměru 1,60 mm, 1,80 mm nebo 2,00 mm. Kostra může být vypracována z různých průměrů drátu, v provedení 3, 5 nebo 7 zónová. Jednotlivé zóny mají odlišné pružící vlastnosti. Jednotlivé kostry se odlišují:

-      Podle použitého drátu a provedení

-      Podle počtu pružin (počet pružin v závislosti na průměru pružiny)

-      Podle volby zakončení a zpevnění taštičkových pružin

-      Podle volby rozměrů koster z taštičkových pružin.

Progresivním prvkem je sestavování kostry z rozdílných forem pružin, nestejného tvaru, s různými počty závitů a průměry drátů, které umožňují v konstrukci výrobku vytvářet jednotlivé zóny – tedy (zónovou tuhost) v horizontálním i vertikálním směru a tím výrazně zlepšovat jeho užitné vlastnosti. Toto umožňuje rozsáhlé kombinační možnosti konstrukce pro zajištění ergonomických požadavků výrobku.

 

 

Obr.č. 99 Konstrukce z taštičkových pružin

 

Kovové podnože pro čalouněný nábytek se používají pro sortiment sedacího nábytku odpočivného, kde jsou většinou připevněné k rámu sedáků a pracovního sedacího nábytku, kde tvoří nosnou konstrukci, např. židle. Podnože jsou buď pevné, nebo otočné, popř. s pojížděním a zvedáním (polohováním).