NIS
Nábytkářský informační systém

Speciální nábytek


Nábytek, který je určen ke speciálnímu účelu nebo k účelu vyplývajícímu z poslání interiéru - exteriéru (ČSN 91 0000 Nábytek- Názvosloví).

 

Více informací naleznete v části Ergonomie >>> respektive v části Rozměrové požadavky >>>