NIS
Nábytkářský informační systém

Peří


Používá se na výplň polštářů volného čalounění, ozdobných polštářů a prošívaných přikrývek. Dělí se na dvě základní kvality – prachové a poloprachové, které je cenově i kvalitativně vhodnější pro čalouněné výrobky.

 

 Obr.č. 66 Peří


V historii byly výrobky z peří vysoce ceněny a tento materiál byl prioritou drahých výrobků. Nejčastěji jím byly plněny volné polštáře křesel a pohovek. Později se tento materiál začal užívat i pro plnění přikrývek a byl vynalezen komorový způsob plnění, který zajišťoval vyšší tvarovou stálost.

 

 Obr.č. 67 Dělení peří dle kvality

 

Prachové peří je nejkvalitnější a je velmi jemné. Poloprachové peří je drhané nebo stříhané, je hrubší. Peří se před zpracováním čistí (zejména proto, aby bylo zbaveno mikroorganizmů), desinfikuje a odmašťuje. Jemnost peří zajišťuje vysokou měkkost výrobku. Nevýhodou je přesouvání vrstvy při užívání. Pro tepelně-izolační schopnost kypřicí vrstvy z peří je zcela rozhodující její tloušťka. To, co v péřové vrstvě izoluje, je vzduch a peří pouze velmi účinným způsobem brání jeho proudění.

 

Nejlehčí je peří prachové, samo o sobě však není schopno zajistit roztažení izolačních komor po předchozím stlačení. K tomu slouží určitý podíl péřových brček, která mají funkci jakýchsi pružin. Podíl prachového peří a brček je významným znakem kvality peří. Druhým znakem kvality peří je jeho tzv. plnivost. Měří se jako objem, který zaujímá peří o určité hmotnosti. V metrické soustavě je to jednotka m3.kg-1. V praxi se však používá anglosaská jednotka „cuin“, což je objem jedné unce peří v kubických palcích. Peří je hlavně považováno za surovinu, získanou při zpracování masa drůbeže. Peří se také aplikuje do čalounění s velmi měkkou pružinovou kostrou. V konstrukci materiálové skladby tvoří kypřicí vrstvu uloženou na izolačním nebo tvarovacím materiálu. Ve výrobku se většinou umísťuje v komůrkovém systému tak, aby nedošlo k jeho přemísťování (přesypávání) při užívání výrobku. Pro zajištění kompaktnější vrstvy se míchá s rozvolněnými vlněnými nebo jinými vlákny. Hlavní použití je jako kypřicí vrstva na tvarovacím základu.

 

Husí peří – je bílé, malé, měkké, lehké a pružné. Nejlepší peří je z germánských hus, ze kterého se vyráběli velmi cenné čalouněné výrobky a zdobné polštáře.

 

 Obr.č. 68 Husí peří

 

Kajčí peří – je velmi drahé, má vynikající tepelně-izolační vlastnosti a velmi dobrou soudržnost. Tedy není vhodné jako náplň do komor, ale užívá se do prošívaných přikrývek. V čalounění se používalo na reprezentativní drahé výrobky.

 

Kachní peří – je měkké, lehké a pružné, kvalitativně srovnatelné s husím peřím, je levnější než kajčí peří. Používalo se jako výplň volných polštářů čalounění nebo náplň do prošívaných přikrývek.

 

Labutí peří – méně kvalitní než husí peří, v čalounění se používalo spíše z důvodu módnosti materiálu na reprezentativní výrobky jako výplň volných polštářů čalounění.

 

Slepičí peří – tvrdé, těžké a málo pružné. Používalo se ve výrobě levnějších výrobků jako výplň volných polštářů čalounění nebo dekorativních polštářků.