NIS
Nábytkářský informační systém

Nábytek pro práci a vzdělání


Tato kapitola obsahuje informace o nábytku určeného pro práci - kancelářský nábytek.
Požadavky na úložný nábytek viz Nábytek pro pokoje a kanceláře
Požadavky na nábytek pro stravování viz Jídelní nábytek.


 

VŠEOBECNÉ POŽADAVKY NA PROVEDENÍ NÁBYTKU PRO PRÁCI


U pracovních židlí je důležité, zda jsou její parametry nastavitelné a mají stabilní pětipaprskovou základnu s bržděnými kolečky po odlehčení. Odpor koleček proti ujetí je definován pro měkký povrch (koberec) - tvrdé obložení, pro tvrdý povrch (linoleum) pak měkký povrch. Odpor proti ujetí zamezuje samovolné ujetí při povstání ze židle a následným usednutím "do prázdna". To lze vyzkoušet otáčením nezatížených koleček - správné kolečko se volně neotáčí. Kancelářské židle musí vyhovovat zkoušce stability. S ohledem na to, že tyto židle testovány zpravidla nejsou (náklady - cena) je řada z nich nestabilní a požadavkům nevyhovuje.  Jídelní židle nemá mít hmotnost vyšší než 7 kg a lze ji dobře uchopit při odsunování od stolu. Pracovní stůl musí být dostatečně tuhý, aby po nárazu do něj nedošlo k rozlití kávy a k opaření dětí. Rozměr stolu musí být takový, aby mohl každý volně zasunout stehna pod desku stolu. Na ploše má mít osoba prostor 60-65 cm. Pod deskou stolu nesmí čnít kování, které může zranit sedícího a děti při hře. Obvodová hrana pracovní desky musí být zaoblena nejméně R 2 mm. Výsuvné prvky nesmí vyklouznout z korpusu. Blokace proti současnému vysunutí více zásuvek je požadována jen u kancelářského nábytku. Rozměry stolů pro kanceláře jsou definovány převzatými evropskými normami (viz nebytový nábytek), pro bytový nábytek ale nejsou zatím tyto rozměrové normy závazné. 

STRUČNÝ HISTORICKÝ VÝVOJ NÁBYTKU PRO PRÁCI
 

Nábytek určený pro práci se období starověku nedochoval. Výjimku tvořilo křeslo faraóna Tutanchamona a kurulská křesla vysokých úředníků. Z doby románské se zachovaly jen pevné psací desky, v pozdní gotice byly běžné pevné pracovní stoly a přenosné psací pultíky. V renesanci se používaly sekretáře se sklopnou deskou na psaní. Novinkou byly pracovní stoly vzdělanců a skříně pro ukládání knih. V baroku a rokoku byla pracovní plocha součástí kabinetních skříní. Jejich zešikmená část skrývala pracovní plochu a drobné zásuvky pro ukládání psacích potřeb a korespondence. Z těžkých barokních konzolových stolů se vyvinuly lehké stoly rokoka na esovitě prohnutých štíhlých nohách. Manufakturní výroba a jednoduchá konstrukce zpřístupnila v klasicismu tento nábytek i středním vrstvám obyvatelstva.  V době romantismu a secese vznikly pracovní stoly tvořené symetrickým párem skříněk pod pracovní deskou. Na počátku XX. století se objevily nové pracovní stoly pro laboratoře, stroje, projekční činnosti, řemesla a vzdělávání. Ve druhé polovině XX. století byly stoly uzpůsobeny pro práci s výpočetní technikou a vznikly stoly pro práci s PC technikou ve stoje.

 

SEZENÍ A JEHO STRUČNÁ ERGONOMIE info
 

Při sezení člověk neustále udržuje rovnováhu těla v požadované poloze a to provází značný výdej energie. Pohyb těla umožňují svaly za pomocí obratlů, plotének, vazů a šlach. Páteř je v podstatě pružná spirála, která je pohyblivá pomocí elastických plotének mezi obratli. Ploténku lze přirovnat ke kuličkovému ložisku, které je současně tlačnou pružinou, které napomáhají vazy s funkcí tažné pružiny (obr. 1). Stav ploténky je určen tím, zda je dobře vyživována krví a zásobena tělní tekutinou. Pro kvalitu sezení jsou určující cévní, lymfatický a nervový systém, které jsou distribučními orgány těla. Svaly vykonávají svou funkci na základě nervových podnětů. Ke své práci potřebují energii, která je dodávána krví pomocí cévního systému. Odpadní látky po pracovním výkonu odvádí lymfatický systém zpět do žilního řečiště k filtraci ve vnitřních orgánech. Stah svalů omezuje průchodnost distribučních sítí, z hlediska páteře pak výživu plotének a svalů. Pokud je systém narušen – (prokrvování a potřeba těla nejsou v rovnováze), je tato skutečnost zprostředkována nervovým systémem jako vjem bolesti (věšení záclon, malování stropu ap.).


Obr. 1: Pohybový segment páteře info

 
Obr. 2:  Funkce ploténky info

     

 

Při trvalé zátěži plotének dochází k vytláčení vnitřní tekutiny nucellu ploténky, která ztrácí optimální tvar a svoji elasticitu. Vlivem svalových spasmů info jsou zapojovány další (náhradní) svaly, které mohou při prudkém, či neobvyklém pohybu a námaze vytvářet nestandardní tlak na ploténku, který pak může vést k jejímu poškození. Vyhřeznuté části tlačí na obal obratlového těla protkaný nervovými vlákny a způsobují bolest – nehybnost zad, obr 3. Bolestivé příhody vyžadují následnou ortopedickou péči. Prvními varovnými příznaky jsou bolesti zádového svalstva, které nesmí být podceněny.

 


Obr. 3: Stav ploténky info A – nepoškozená , B – poškozená, C – vyhřeznutá

        

 

Rozhodující pro pohyb páteře jsou dobře vyživené, prokrvené ploténky a svaly. Cévy procházejí svalovinou a jejich průtok je omezován stahy svalů. Dlouhodobé zatětí svalů snižuje výživu nutnou pro jejich funkci a následně i pro výživu plotének. Sed v nevhodné statické pozici, při níž jsou svaly permanentně staženy, vede k menšímu prokrvování pohybových orgánů a často vede ke křečím, zkracování svalových vláken, spazmům svalů a k bolestem zad. Svalové spasmy lze odstranit jen odbornými masážemi, koupelemi, elektroléčbou apod. Při veškeré úctě k úžasné konstrukci masážních křesel je dlužno konstatovat, že úspěšnost anonymní masáže strojem, v neuvolněné poloze zad, je polemická a vhodná pouze pro preventivní použití. Vhodnou prevencí proti bolestem zad je „dynamické sezení“, při němž jsou iniciovány mírné pohyby trupu, které střídavě zapojují nebo uvolňují svalové skupiny, čímž je umožněn dostatečný průchod krve svalstvem do plotének. Opakem je delší statické sezení v jedné pozici, při níž dochází sevřením svalů ke snížení průtoku krve cévami a omezení výživy svalů, i plotének. Dynamické sezení provází ale i zvýšení tepla těla vlivem práce a z tohoto důvodu musí být vhodně řešen odvod tepla ze sedáku. Nevhodné jsou zde pěny s větším tepelným odporem (viskoelastické pěny), protože podmiňují zvýšené přehřívání tělesných otvorů a genitálií.

 


Obr. 4: Schéma statického sezení info

        

 

 

 Hodnoty tlaku na ploténku mezi 2. a 3. bederním obratlem měřené na švédských studentech (dle Nachemsona)

Obr. 5: Tlak na ploténky v různých situacích info

 

 

 

 

 
Text kapitoly Brunecký, P. Standardy nábytku - příloha

Křeč (spasmus) - nefyziologický stav, kdy dochází k nadměrnému či dlouhodobému stahu svalů

Rašev, E. Škola zad

text: Doc.Ing. Dr. Petr Brunecký