NIS
Nábytkářský informační systém

Prostředí a materiál


VLHKOST VENKOVNÍHO PROSTŘEDÍ

Nábytek určený pro exteriér je vystaven zcela jiným klimatickým podmínkám než nábytek určený pro interiér.

 

VLIV VLHKOSTI NA DŘEVO A MATERIÁLY NA BÁZI DŘEVA

Vlhkost ovlivňuje veškeré vlastnosti dřeva. Se změnou obsahu vody ve dřevě dochází ke změně tepelněizolačních, elektrických, akustických, vzhledových aj. vlastností. Největší vliv má vlhkost na rozměry dřeva, které jsou ovlivněny bobtnáním a sesycháním.

- ROVNOVÁŽNÁ VLHKOST DŘEVA  - sorpce a desorpce vlhkosti 

- SORPCE A DESORPCE MATERIÁLŮ NA BÁZI DŘEVA