NIS
Nábytkářský informační systém

Grafické značky
ZNAČKY NÁBYTKU V INTERIÉRU

 Promítání

Promítání 

ZNAČKY ZAŘÍZENÍ INTERIÉRU

dle ČSN 01 3450  Technické výkresy – Instalace- Zdravotnětechnické a plynovodní instalace

 

Promítání

Promítání

 Promítání

 


 
ZNAČKY ELEKROINSTALACE

podle ČSN EN 60617-11 Grafické značky pro schémata (zrušena 2005).

Zrušená ČSN EN 60617-11 Grafické značky pro schémata není v soustavě ČSN ničím nahrazena. Celý soubor 60617 je však dostupný jako databáze na webu IEC, ovšem za úhradu. Výběr nejpoužívanějších značek pak můžete nalézt v publikaci "Grafické značky na schématech" ve formátu pdf na stránkách ÚNMZ.

  

1) ZÁSUVKY

 

Promítání

 

Promítání

 

 

2) SPÍNAČE

 

Promítání 

Promítání 

Promítání

 


3) SVĚTELNÉ VÝVODY 

Promítání 

Promítání


 

4) ZAŘÍZENÍ 
 
 

Promítání

 

 

5) INSTALACE 

Promítání

 

 
ZNAČKY TECHNOLOGICKÝCH SCHÉMAT

 

Promítání