NIS
Nábytkářský informační systém

Odchylky rozměrů


Tolerance rozměrů jsou uváděny podle materiálu, ze kterého je výrobek vyroben.
 

ČSN 91 0001 Dřevěný nábytek – Technické požadavky;
ČSN 91 0015 Čalouněný nábytek – Základní ustanovení;
ČSN 91 0030 Kovový nábytek – Základní ustanovení;
ČSN 91 3001 Nábytek pro venkovní použití – Zahradní nábytek - Technické požadavky;

 

Čalouněný nábytek (bytový a veřejný interiér)
ČSN 91 0015 Čalouněný nábytek – Základní ustanovení
   

Doporučené rozměrové tolerance nábytku ČSN 91 0015 (nevztahuje se na postele,matrace a navolněné čalounění)info

Tabulka č. 1.: Doporučené rozměrové tolerance nábytku ČSN 91 0015

(nevztahuje se na postele, matrace a navolněné čalounění)info

 

Lehací nábytek  (bytový a veřejný interiér)
dle ČSN EN 1334  Nábytek bytový - Postele a matrace - metody měření a doporučené tolerance  

Lehací plochy pohovek
Šířka délka:  ±20 mm
Výška: ± 10 mm


Matrace pokládané na plochu pohovek
Šířka délka:  ±20 mm
Výška: ± 10 mm nebo 10 % (nižší z těchto hodnot)


Matrace vkládaná do postele
Šířka délka:  0, ±20 mm
Výška: ± 10 mm (nižší z těchto hodnot)


Vnitřní rozměr korpusu
Šířka délka:  +5,0 mm

Kovový nábytek (bytový a veřejný interiér)
ČSN 91 0030 Kovový nábytek - Základní ustanovení


Tabulka č. 2.: Povolené úchylky rozměrů kovového nábytkuinfo


Nebytový nábytek pro venkovní použití
 
ČSN 91 3001 Nábytek pro venkovní použití – Zahradní nábytek – Technické požadavky:

–    úchylky vnějších a funkčních rozměrů               ± 5 mm
–    úchylky vlivem zborcení rovinných ploch            ± 2 mm/1 m


 

Dřevěný nábytek (bytový a veřejný interiér)
Rozměrové tolerance výrobků a dílců stanovuje ČSN 91 0001 Dřevěný nábytek – Technické požadavky.


Povolené  úchylky:


vnějších rozměrů

nábytku ± 3 mm, u stavebnicového nábytku max. ± 1 mm, u čalouněných výrobků vymezených dřevěnými prvky ± 5 mm. V případě ohraničení čalouněním clomifen platí úchylky dle ČSN 91 0015;

průhybu ploch z konstrukčních desek na bázi dřeva
pláty stolů ± 0,5 mm / 1 m, dveří ± 1 mm / 1 m, viditelná záda ± 5 mm / 1 m, skrytá záda ± 8 mm / 1 m, dna zásuvek ± 4 mm / 1m po plném dle účelu ukládání u nábytku s více dveřmi je zborcení u dveří povoleno pouze na jednu stranu;

průhybu ploch ze spárovky
pláty stolů ± 1 mm / 1 m, dveří ± 2 mm / 1 m, viditelná záda ± 7 mm / 1 m, skrytá záda ± 10 mm / 1 m, dna zásuvek ± 3 mm / 1 m po zatížení dle účelu ukládání;

průhybu polic
průhyb viditelných polic vlivem trvalého zatížení do 80 cm ........................... max. 2 mm
průhyb skrytých polic vlivem trvalého zatížení do 80 cm ...............................max. 3 mm
průhyb viditelných polic vlivem trvalého zatížení od 80 cm výše.....................max. 3 mm / 1 m
průhyb skrytých polic vlivem trvalého zatížení od 80 cm výše........................max. 5 mm / 1 m

Povolené vůle:

dveří a zásuvek dřevěných konstrukcí:
–   vložené dveře a zásuvky po obvodu ..........................................................max. 2 mm
–   vložené dveře a zásuvky ve srazu dveří .....................................................max. 3 mm
–   naložené dveře a zásuvky – vzdálenost mezi hranou korpusu a dveřmi .....max. 2 mm
–   vzdálenost mezi sousedícími naloženými dveřmi ........................................ max. 4 mm
–   obvodová vůle vložených zásuvek na kolečkách (kontejnery)…..................max. 4 mm

dveří ze skla nebo rámové konstrukce se skleněnou výplní:
–   vložené dveře............................................................................................max. 3 mm
–   vložené i naložené dveře ve srazu dveří ....................................................max. 3 mm
–   vzdálenost mezi sousedícími naloženými dveřmi ........................................max. 5 mm

Vůle mezi snímatelným soklem a korpusem kuchyňského nábytku............................. max. 10 mm
Vůle vložených skleněných stolových desek po obvodu..............................................max. 1,5 mm

Vůle mezi skříňkami sestav se nepřipouští, vyjma vůle mezi skříňkami způsobené přípustnými úchylkami, maximálně však mezi dvěma sousedícími jednotkami do 1,5 mm. V případě kuchyňského nábytku stanovuje rozměry ČSN EN 1116, která koordinuje rozměry nábytku se stavebnictvím a výrobci vestavných spotřebičů.Tabulka č. 1. dle ČSN 91 0015 Čalouněný nábytek – Základní ustanovení.

Uvedená tabulka neplatí pro zahradní nábytek!