NIS
Nábytkářský informační systém

Informace o nábytku


V této části systému jsou popsány a vysvětleny všeobecné pojmy oblasti tvorby a výroby  nábytku. Uváděna je  zde  filozofie oboru, jeho historie a  trendy vývoje. Dále obsahuje typologické členění a odborný výkladový i překladový slovník.
 
Všeobecné pojmy


Cílem oboru nábytek není vytváření produktů určených pro další zpracování, ale pro užití výrobku zákazníkem v interiéru nebo exteriéru. Nábytek chápeme jako výrobek pro obývané prostředí člověka, které umožňuje uspokojování jeho potřeb na základě sociálně-ekonomických očekávání jednotlivců a skupin. Tvorba a výroba nábytku je determinantem pro uspokojování základních a odvozených potřeb člověka, které významným způsobem podmiňují kvalitu jeho života. Nábytek významným způsobem určuje kvalitu života jednotlivce i celé společnosti, neboť ovlivňuje vlastnosti interiéru, kvalitu odpočinku, psychickou pohodu, vitalitu a pracovní výkonnost člověka.  Nábytkářství postihuje širokou problematiku tvorby, výroby, obchodu, ekologie, medicíny, psychologie, sociologie, historie, architektury, umění a dalších souvisejících disciplín.

Technické parametry

Nábytek je definován jako volně stojící nebo vestavěná jednotka používaná pro ukládání, ležení, sezení, práci, stravování, hobby nebo jiný účel (ČSN 91 0000 Nábytek - Názvosloví). Nábytek je určen pro interiér nebo pro exteriér.

Dřevěný nábytek pro pobytový interiér může být instalován a používán jen v prostředí budov, kde relativní vlhkost vzduchu nepřesáhne dlouhodobě (maximálně několik dní) 65%. Optimální prostředí má vlhkost 35-65%, tomu odpovídá rovnovážná vlhkost dřeva 7-10 %.info

Nábytek pro exteriér a prostředí s obdobnými vlhkostními parametry musí být uzpůsoben vlhkosti 70- 85% (tomu odpovídá rovnovážná vlhkost dřeva 17±2% ).info


 


Pro orintaci v této části systému použijte příslušné odkazy v rámci levého vertikálního navigačního menu.


 


  

Pro orintaci v této části systému použijte příslušné odkazy v rámci levého vertikálního navigačního menu.
ČSN 91 3001 stanovuje vlhkost dřevěného nábytku 17 % ± 2 % - to odpovídá prostředí s vlhkostí 70-85%. 

ČSN 91 0001 čl.6 - absolutní vlhkost nábytku 7-10%, dále ve znění vyhlášky Ministerstva zdravotnictví ČR č.6/2003 Sb., příloha 1. Obdobně pak dle ustanovení ČSN EN 1001 -2 (materiál pro použití v suchém prostředí).

ČSN 91 0001 čl. 7 uvádí i relativní vlhkost 70% (krátkodobá), ale tento údaj se týká výhradně zařizování novostaveb, kdy je předpoklad, že pokles vlhkosti pod  65% bude dosažen vlivem účinného vysoušení prostředí během 14 dní maximálně do 1 měsíce (výjimka nezbytná pro zahájení montáže nebo "navážení" nábytku).