NIS
Nábytkářský informační systém

PracovníDůležitý antropometrický rozměr pro pracovní stoly je výška očí vsedě, která určuje střed zorného pole sedícího člověka a optimální výšku pro umístění horního okraje obrazovky na pracovním stole. Na obrázcích (Obr. 1, Obr. 2) jsou zobrazeny výšky pracovních stolů.

 

Obr. 1: Výška stolu při práci vsedě / Unisex


Obr. 2: Výška stolu při práci ve stoje / Unisex

 

Pro ukládání věcí, dosahu při práci vsedě a ve stoje, platí tyto ergonomické zásady:

A             Nejčastěji používané věci jsou ukládány do zóny mezi pasem a rameny.

B             Méně používané věci jsou ukládány do zóny mezi pasem a koleny.

C             Zřídka používané věci jsou ukládány do zóny spodních / horních pater úložného prostoru.

 

 

Obr. 3:  Výškové rozdělení dosahů v sedě

 

 

Obr.4: Výškové rozdělení dosahů pro práci ve stoje


 

Pracovní židle:

                                                                                                                                                                                                  info Text: Ing. Kateřina Dvouletá